«Գյուղատնտեսության մեքենայացում» 033 մասնագիտական խորհուրդ

Ե.05.01 – «Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ» (տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ

Խորհրդի կազմը

Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի

Նախագահ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Մանասարյան Գրիգորի Հենրիկի

Նախագահի տեղակալ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Ամիրյան Արա Կարապետի

Գիտքարտուղար

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Երիցյան Գագիկ Սուրենի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Թարվերդյան Արշալույս Պողոսի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Խաչատրյան Աղավարդ Խաչատուրի

Անդամ

Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Մոսիկյան Կարապետ Հակոբի

Անդամ

Տեխ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Մարգարյան Արմեն Ստեփանի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Չիբուխչյան Սուրեն Սմեիլի

Անդամ

Տեխ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Պետրոսյան Դանիել Պետրոսի

Անդամ

Տեխ.գիտ.դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01Ե.20.01 – «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» (տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ

Խորհրդի կազմը

Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի

Նախագահ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Պետրոսյան Դանիել Պետրոսի

Նախագահի տեղակալ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Ալթունյան Արթուր Վաղինակի

Գիտքարտուղար

Տեխ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Թարվերդյան Արշալույս Պողոսի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Խաչատրյան Աղավարդ Խաչատուրի

Անդամ

Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ա.01.02


Հակոբյան Հովհաննես Թելմանի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Մարգարյան Արմեն Ստեփանի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Մարգարյան Ստեփան Ենոքի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Տոնապետյան Պարգև Արամայիսի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Գյուղատնտեսության մեքենայացում» 033 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2024թ. փետրվարի 1-ը

(N 41/01-12, 13.01.2023թ.)։