«Գյուղատնտեսության մեքենայացում» 033 մասնագիտական խորհուրդ

Ե.05.01 – «Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ» (տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ

Խորհրդի կազմը

Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի

Նախագահ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Մանասարյան Գրիգորի Հենրիկի

Նախագահի տեղակալ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Ամիրյան Արա Կարապետի

Գիտքարտուղար

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Երիցյան Գագիկ Սուրենի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Թարվերդյան Արշալույս Պողոսի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Խաչատրյան Աղավարդ Խաչատուրի

Անդամ

Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Մոսիկյան Կարապետ Հակոբի

Անդամ

Տեխ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Մարգարյան Արմեն Ստեփանի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Չիբուխչյան Սուրեն Սմեիլի

Անդամ

Տեխ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Ե.05.01


Պետրոսյան Դանիել Պետրոսի

Անդամ

Տեխ.գիտ.դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01Ե.20.01 – «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» (տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ

Խորհրդի կազմը

Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի

Նախագահ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Պետրոսյան Դանիել Պետրոսի

Նախագահի տեղակալ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Ամիրյան Արա Կարապետի

Գիտքարտուղար

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Թարվերդյան Արշալույս Պողոսի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Խաչատրյան Աղավարդ Խաչատուրի

Անդամ

Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ա.01.02


Հակոբյան Հովհաննես Թելմանի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Մարգարյան Արմեն Ստեփանի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Տոնապետյան Պարգև Արամայիսի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Մարգարյան Ստեփան Ենոքի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01Ե.18.01 – «Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման արտադրության տեխնոլոգիա» (տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ

Խորհրդի կազմը

Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի

Նախագահ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Բեգլարյան Ռազմիկ Արշակի

Նախագահի տեղակալ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.18.01


Ամիրյան Արա Կարապետի

Գիտքարտուղար

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.20.01


Աղաբաբյան Աշոտ Արմենի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.18.01


Բատիկյան Հայկուշ Գուրգենի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.18.01


Բեգլարյան Անահիտ Ռազմիկի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.18.01


Կազումյան Կարեն Նարեկի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.18.01


Յավրույան Վարդան Նիկողոսի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.18.01


Սագրադյան Սիլվա Իսրայելի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ե.18.01ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Գյուղատնտեսության մեքենայացում» 033 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2021 թ․ դեկտեմբերի 31-ը

(N 28 Ա, 29.12.2020թ)։