Առաջիկա պաշտպանություններ Գյուղատնտեսության մեքենայացում 033

Հայկ Հմայակի Հայրապետյան

Թեմա «Հողակոշտերի ռետորային մանրիչով կարտոֆիլահանի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում»
Գիտական ղեկավար տ.գ.դ.,  Ա. Պ. Թարվերդյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայցվող գիտական աստիճան տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Ե.20.01 – «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ»
Պաշտպանության օրը 2021թ. նոյեմբերի 05-ին, ժամը 14:00

Վարդան Վալերիի Բեգլարյան

Թեմա «Հողի մեքենայական դեգրադացիայի կանխարգելման բանվորական օրգանի մշակում»
Գիտական ղեկավար տ.գ.դ., Ա․Մ․ Եսոյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայցվող գիտական աստիճան տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Ե.20.01 – «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ»
Պաշտպանության օրը 2021թ. նոյեմբերի 25-ին, ժամը 14:00