Կարիերայի զարգացման առաջատար մասնագետի թափուր հաստիքի մրցույթ

Պաշտոն՝ Կարիերայի զարգացման առաջատար մասնագետ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀԱԱՀ Կարիերայի զարգացման և շարունակական կրթության բաժինը մրցույթ է հայտարարում Կարիերայի զարգացման առաջատար մասնագետի թափուր հաստիքը լրացնելու համար

Աշխատանքի նկարագրություն

 1. Շրջանավարտների և ուսանողների կարիերայի զարգացմանը նպաստող ծառայությունների մատուցում:
 2. Աշխատանքային տոնավաճառների, կարիերայի օրերի, կլոր սեղանների, գործատուների հետ հանդիպումների և այլ միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում:
 3. Թափուր աշխատատեղերի, վերապատրաստման հնարավորությունների, տոնավաճառների, ցուցահանդեսների վերաբերյալ տեղեկագրերի, թերթիկների և առցանց նյութերի հրատարակում:
 4. Ուսանողների և շրջանավարտների վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգերի մշակում, ձևավորում և դրանց պարբերական թարմացում:
 5. Շրջանավարտների հետ սերտ կապերի հաստատում և հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների ստեղծում:
 6. Շրջանավարտների զբաղվածության ապահովում և զբաղվածության մակարդակի մշտադիտարկում:
 7. Բուհ-գործատու կայուն և հետադարձ կապի ապահովում, գործատուների տվյալների բազայի պարբերական թարմացում։
 8. Համաձայնագրերի և հուշագրերի կնքում և դրանց իրականացման ապահովում:

Պահանջներ

 • Վիճակագրական վերլուծության ծրագրակազմերով (SPSS/ STATA) քանակական տվյալների հետ աշխատանքի փորձ,
 • Կրթության ոլորտում կարիերայի զարգացման և խորհրդատվության փորձը խիստ ցանկալի է,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու լավ արտահայտված կարողություններ,
 • Կազմակերպչական ունակություններ,
 • Քանակական և որակական վերլուծություններ կատարելու փորձ,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Բարձրագույն կրթություն։

Դիմելու ընթացակարգ

Նշված որակավորումներին համապատասխանող հետաքրքրված թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել նկարով ինքնակենսագրական և ուղեկցող նամակ [email protected] էլ. հասցեին` Թեմա (Subject) բաժնում նշելով ՝ «Կարիերայի զարգացման մասնագետ»:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 07.02.2020 թ.: