Միջին մասնագիտական հաստատություններից ՀԱԱՀ հեռակա վճարովի ուսուցման 2-րդ կուրս ընդունված շրջանավարտների ցուցակը

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 2023-2024 ուստարվա վճարովի հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրս է ընդունվել միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 167 շրջանավարտ՝ տարբեր մասնագիտությունների եւ կրթական ծրագրերի գծով։

Հեռակա վճարովի ուսուցման 2-րդ կուրս ընդունված եւ առաջացած առարկայական տարբերությունները հանձնելու թույլտրություն ստացած ուսանողների ցուցակը, մասնագիտությունների եւ կրթական ծրագրերի ցանկը նշված են ՀԱԱՀ ռեկտորի համապատասխան հրամանում։