Փոփոխվել են գիտական գործունեությունը խրախուսող լրավճարները

գիտական գործունեությունը խրախուսող լրավճարները

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի 2019 թվականի հուլիսի 4-ի նիստի (արձ. թիվ 10) հաստատաված «ՀԱԱՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտական գործունեությունը խրախուսող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգում» կատարվել են փոփոխություններ՝ ՀԱԱՀ-ի գիտական խորհրդի 2021 թվականի մարտի 15-ի (արձ. թիվ 7) որոշմամբ:

Փոփոխությունները գլխավորապես վերաբերում են լրավճարների չափի ավելացմանը:

Այս հղումով կարելի է ծանոթանալ նախկինում գործող և ներկայիս լրավճարների չափը ըստ հետազոտական աշխատանքի անվանումների: