Գիտական պարբերական 2019

ՀԱԱՀ «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» գիտական պարբերական