Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբիոնի դասախոս Ծաղկանուշ Միրզոյան