Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ – Բակալավր Առկա

I կուրս

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 286-685-3842

Առարկա՝ Անատոմիա

ZOOM ID: 654-679-0593

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 298-245-1896

Առարկա՝ Կենսամաթեմատիկա

ZOOM ID: 432-512-6186

Առարկա՝ Գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 744-723-4577

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 331-904-3665

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 339-881-0820

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 432-512-6186

Առարկա՝ Անատոմիա

ZOOM ID: 550-579-6218

Առարկա՝ Կենսամաթեմատիկա

ZOOM ID: 592-707-0599

Առարկա՝ Գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 286-685-3842

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 339-881-0820

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 432-512-6186

Առարկա՝ Անատոմիա

ZOOM ID: 550-579-6218

Առարկա՝ Կենսամաթեմատիկա

ZOOM ID: 592-707-0599

Առարկա՝ Գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 286-685-3842

II կուրս

Առարկա՝ Հյուսվ. բջջ. և սաղմ.

ZOOM ID: 701-917-6274

Առարկա՝ Կենսաքիմիա

ZOOM ID: 592-707-0599

Առարկա՝ Գ/Կ ֆիզիոլոգ. և էթոլոգիա

ZOOM ID: 331-904-3665

Առարկա՝ Անասնաբուժական մանրէակենսաբանություն և իմունաբանություն

ZOOM ID: 331-904-3665

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Հյուսվ. բջջ. և սաղմ.

ZOOM ID: 339-881-0820

Առարկա՝ Կենսաքիմիա

ZOOM ID: 485-606-9161

Առարկա՝ Գ/Կ ֆիզիոլոգիա

ZOOM ID: 654-679-0593

Առարկա՝ Անաս մանրէ. և իմուն.

ZOOM ID: 615-546-9816

Առարկա՝ Գ/Կ Կերակրում

ZOOM ID: 654-679-0593

Առարկա՝ Կենդ. կերակրում կերար. հիմունքներով

ZOOM ID: 623-472-6129

Առարկա՝ Կենսաքիմիա

ZOOM ID: 286-685-3842

Առարկա՝ Անալիտիկ քիմիա

ZOOM ID: 919-425-8699

III կուրս

Առարկա՝ Կլինիկական ախտորոշում և ռենտգ․

ZOOM ID: 226-022-6363

Առարկա՝ Անասն. դեղաբանություն

ZOOM ID: 784-066-6163

Առարկա՝ Զոոհիգիենա սան. հիմ.

ZOOM ID: 485-606-9161

Առարկա՝ Կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 919-425-8699

Առարկա՝ Գ/Կ բուծում

ZOOM ID: 331-904-3665

Առարկա՝ Զոոհիգիենա

ZOOM ID: 432-512-6186

Առարկա՝ Անասնաբուժ. հիմունքներ

ZOOM ID: 226-022-6363

Առարկա՝ Անաս. ռադիոկենսաբանություն

ZOOM ID: 331-904-3665

Առարկա՝ Անաս. մթերք. արտ. հիգիենա

ZOOM ID: 784-066-6163

Առարկա՝ Կլին. ախտ. և ռենտգենաբան.

ZOOM ID: 339-881-0820

Առարկա՝ Անաս. ռադիոկենսաբանություն

ZOOM ID: 339-881-0820

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

IV կուրս

Առարկա՝ Ծննդ., գինեկ. և բազմ. կենս.

ZOOM ID: 432-512-6186

Առարկա՝ Ներքին ոչ վարակիչ հիվանդութ..

ZOOM ID: 784-066-6163

Առարկա՝ Համաճարակ. և ինֆ. հիվանդութ.

ZOOM ID: 331-904-3665

Առարկա՝ Մակաբուծ.և ինվ.հիվանդութ.

ZOOM ID: 432-512-6186

Առարկա՝ Ընդհանուր վիրաբուժություն

ZOOM ID: 298-245-1896

Առարկա՝ Ֆերմ. տնտ. կազմ. և կառ.

ZOOM ID: 432-512-6186

Առարկա՝ Անաս. մթ. նախն. վերմ. տեխ և ստանդ

ZOOM ID: 330-207-2334

Առարկա՝ Տավարաբուծության տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 654-679-0593

Առարկա՝ Ձիաբուծության տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 623-472-6129

Առարկա՝ Թռչնաբուծության տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 701-917-6274

Առարկա՝ Ախտ.անատոմիա

ZOOM ID: 550-579-6218

Առարկա՝ Համաճ. և ինֆ. հիվանդ.

ZOOM ID: 515-792-4816

Առարկա՝ Թունաբանություն

ZOOM ID: 515-792-4816

Առարկա՝ Ներք. ոչ վար. հիվանդ.

ZOOM ID: 515-792-4816

Առարկա՝ Մակաբուծաբանություն և ինվազիոն հիվանդություններ

ZOOM ID: 485-606-9161

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #