Առցանց քննություններ ըստ ֆակուլտետների

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ