Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ – Մագիստրատուրա Հեռակա

I կուրս

Առարկա՝ Հանրային կառավարում

ZOOM ID: 487-668-2150

Առարկա՝ Հանրային կառավարում

ZOOM ID: 487-668-2150

Առարկա՝ Հանրային հատվածի ֆինանսներ

ZOOM ID: 487-668-2150

Առարկա՝ Հաշվ.հաշվ.միջ.ստանդ.

ZOOM ID: 487-668-2150

Առարկա՝ Վերաապահովագրություն

ZOOM ID: 487-668-2150

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #