Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ – Բակալավր Առկա

I կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 299-231-0159

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 960-685-1884

Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 250-779-7600

Առարկա՝ Անասնաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 674-472-3981

Առարկա՝ Մակրոէկոնոմիկա

ZOOM ID: 326-460-9419

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 481-415-1227

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 960-685-1884

Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 250-779-7600

Առարկա՝ Անասնաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 674-472-3981

Առարկա՝ Մակրոէկոնոմիկա

ZOOM ID: 326-460-9419

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 481-415-1227

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 960-685-1884

Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 250-779-7600

Առարկա՝ Անասնաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 674-472-3981

Առարկա՝ Մակրոէկոնոմիկա

ZOOM ID: 326-460-9419

Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 944-783-4871

Առարկա՝ Անասնաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 481-415-1227

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրակ․

ZOOM ID: 460-109-5874

Առարկա՝ Մակրոէկոնոմիկա

ZOOM ID: 299-231-0159

Առարկա՝Օտար լեզու

ZOOM ID: 753-529-3118

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 596-005-8019

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրակ․

ZOOM ID: 306-638-2796

Առարկա՝ Անասնաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 282-213-6967

Առարկա՝ Մակրոէկոնոմիկա

ZOOM ID: 506-219-0124

Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 903-208-0761

Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 944-783-4871

Առարկա՝ Անասնաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 481-415-1227

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրակ․

ZOOM ID: 460-109-5874

Առարկա՝ Մակրոէկոնոմիկա

ZOOM ID: 299-231-0159

Առարկա՝Օտար լեզու

ZOOM ID: 753-529-3118

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 596-005-8019

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրակ․

ZOOM ID: 306-638-2796

Առարկա՝ Անասնաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 282-213-6967

Առարկա՝ Մակրոէկոնոմիկա

ZOOM ID: 506-219-0124

Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 903-208-0761

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Վիճակագրություն

ZOOM ID: 3811920015

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Տեղեկատվ. համակ. և տեխն.

ZOOM ID: 266-233-1795

Առարկա՝ Աշխ․ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 246-037-8551

Առարկա՝ Վիճակագրություն

ZOOM ID: 381-192-0015

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Անասնաբուծ․ արտ․ ապրանք․ և ստանդ․

ZOOM ID: 724-084-1252

Առարկա՝ Կենսագործ. անվտանգ.

ZOOM ID: 417-299-9816

Առարկա՝ Բուսաբուծ․ արտ․ ապրանք․ և ստանդ․

ZOOM ID: 288-042-8178

Առարկա՝ Իրավագիտություն

ZOOM ID: 387-595-6707

Առարկա՝ Տեղեկատվ. համակ. և տեխն.

ZOOM ID: 266-233-1795

Առարկա՝ ՀՀ տնտես․ աշխարհ․

ZOOM ID: 387-595-6707

Առարկա՝ Սոց. տնտեսական վիճակագր.

ZOOM ID: 698-395-7925

Առարկա՝ Իրավագիտություն

ZOOM ID: 387-595-6707

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

III կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Դրամ․, վարկեր, բանկեր

ZOOM ID: 882-587-8668

Առարկա՝ Մարքեթինգ

ZOOM ID: 649-156-7804

Առարկա՝ Աշխ․ կազմ․ նորմ․ վարձ․

ZOOM ID: 573-701-1801

Առարկա՝ Սննդարդ․ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 397-947-3888

Առարկա՝ Ագրոպ․ համակ․ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 987-730-6727

Առարկա՝ Աուդիտ և ներքին վերահսկող․

ZOOM ID: 724-061-4591

Առարկա՝ Մարքեթինգ

ZOOM ID: 724-061-4591

Առարկա՝ Ֆինանսների կառավարում

ZOOM ID: 788-880-9111

Առարկա՝ Ագրոբիզնեսի կազմակերպում

ZOOM ID: 996-0578-8436

Առարկա՝ Միկրոտնտեսագիտություն

ZOOM ID: 515-246-7215

Առարկա՝ Ֆինանսների կառավարում

ZOOM ID: 417-299-9816

Առարկա՝ ԱՊՀ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 988-308-2601

Առարկա՝ Ագրոբիզնեսի կազմակերպում

ZOOM ID: 996-0578-8436

Առարկա՝ Միջ․ տնտես․ հարաբ․

ZOOM ID: 787-470-9397

Առարկա՝ Մարքեթինգ

ZOOM ID: 724-061-4591

Առարկա՝ Ագր․ խորհրդ․ գործի կազմակ․

ZOOM ID: 556 220 7135

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Էկոնոմետրիկա

ZOOM ID: 663-717-4374

Առարկա՝ Մարքեթինգ

ZOOM ID: 724-061-4591

Առարկա՝ Տնտեսամաթ․ մեթոդ․ և մոդելավ․

ZOOM ID: 569 637 0352

IV կուրս

Առարկա՝ ԱՊՀ կազմ․ ֆինանսներ

ZOOM ID: 512-114-8281

Առարկա՝ Ներդրում․ տնտես․ գնահ․

ZOOM ID: 512-114-8281

Առարկա՝ Ֆինանսների կառավարում

ZOOM ID: 622-268-3841

Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 740-847-5324

Առարկա՝ Ներդրում․ տնտես․ գնահ․

ZOOM ID: 322-867-1472

Առարկա՝ Արտադր. կազմակ. սննդ. կազմ.

ZOOM ID: 487-668-2150

Առարկա՝ ԱՊՀ կազմ․ ֆինանսներ

ZOOM ID: 512-114-8281

Առարկա՝ Ապահովագրական գործ

ZOOM ID: 882-587-8668

Առարկա՝ Բանկ․ մենեջմենթ

ZOOM ID: 556-220-7135

Առարկա՝ Տնտեսագիտամաթ․ մոդելավ․

ZOOM ID: 740-847-5324

Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 381-192-0015

Առարկա՝ Մարքեթինգի վերլուծություն

ZOOM ID: 803-154-4772

Առարկա՝ Ռազմավար․ կառավարում

ZOOM ID: 326-816-0629

Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 326-816-0629

Առարկա՝ Միջազգային գյուղատնտես․ առևտուր

ZOOM ID: 803-154-4772

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Մարքեթինգի վերլուծություն

ZOOM ID: 803-154-4772

Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 326-816-0629

Առարկա՝ Պարենային ապրանք․ ապրանքագիտ․

ZOOM ID: 515-246-7215