Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ – Բակալավր Հեռակա

I կուրս

Առարկա՝ Գրաֆիկայի հիմունքներ

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Գրաֆիկայի հիմունքներ

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Հայոց պատմություն

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

III կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

IV կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

V կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

VI կուրս

Առարկա՝ Ավտոմատիկա և արտ. պրոցեսն. ավտոմատացում

ZOOM ID: 919-865-0350

Առարկա՝ Լոգիստիկայի հիմունքներ

ZOOM ID: 747-021-8036

Առարկա՝ Մեքենաների հուսալիություն և նորոգում

ZOOM ID: 438-397-5257

Առարկա՝ Ճանապ. երթև. կազմ. և անվտանգ.

ZOOM ID: 364-287-5194

Առարկա՝ Մեքենաների հուսալիություն և նորոգում

ZOOM ID: 438-397-5257

Առարկա՝ Միասն. տրանսպ. համ. և գյուղ. նշանակ. մասնագիտ. շարժակազմ.

ZOOM ID: 672 145 9134

Առարկա՝ Էլեկտրական սարքավորումների շահագործում և նորոգում

ZOOM ID: 744-263-9768

Առարկա՝ Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ

ZOOM ID: 972-5109-4697

Առարկա՝ Քաղ. պաշտպ. և անվտանգություն արտ. իրավ.

ZOOM ID: 653-082-7340

Առարկա՝ Մելիորացիա -2

ZOOM ID: 868-678-4031

Առարկա՝ ՋՊՀՕ և Պ

ZOOM ID: 779- 917-2914

Առարկա՝ Հիդրոմել աշխ. կազմակերպ. և տեխն.

ZOOM ID: 994-2209-8693

Առարկա՝ Հիդրոմել համակարգերի շահագործում

ZOOM ID: 868-678-4031

Առարկա՝ Գյուղ. արտ. և հողաշին. ձեռն. կազմակերպում

ZOOM ID: 535-484-6289

Առարկա՝ Հողշին. և հողաշինարարական նախագծում -2

ZOOM ID: 761-049-6723

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #