ՔԻՄԻԿՈՍ-ԼԱԲՈՐԱՆՏԻ վերապատրաստման դասընթաց

«Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է «Ագրոպարենային համակարգում քիմիկոս-լաբորանտի պատրաստման» վճարովի դասընթացների մեկնարկը:
Դասընթացը ներառում է քիմիայի պարտադիր մոդուլը և ընտրովի մոդուլներ.
✅կաթի և կաթնամթերքի,
✅մսի և մսամթերքի,
✅ ձկան և ձկնամթերքի,
✅ շոկոլադի
լաբորատոր հետազոտություններ` ըստ մասնագիտացման։
Դասընթացի տևողությունը՝
Պարտադիր հիմնական մոդուլ` քիմիա 5 օր, 11 ժամ։
Ընտրովի Մոդուլներ՝
✅ մոդուլ 1 – Կաթի և կաթնամթերքի զգայորոշման ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներիի որոշումը։ Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը՝ 5օր, 32 ժամ։
✅ մոդուլ 2 – Մսի և մսամթերքի լաբորատոր հետազոտություններ։ Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը՝ 5 օր, 32 ժամ։
✅ մոդուլ 3 – Ձկան և ձկնամթերքի լաբորատոր հետազոտություններ։ Դասընթացի տևողությունը՝ 5 օր, 32 ժամ։
✅ մոդուլ 4 – Շոկոլադի լաբորատոր հետազոտություններ։ Դասընթացիտևողություն 4 օր, 20 ժամ:
Դասընթացի ավարտին կտրամադրվի մասնակցության հավաստագիր:
Դասընթացին դիմելու և լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 012 54 57 13 կամ 055 52 67 18 հեռախոսահամարով։
Էլ․ հասցե՝ [email protected]