ՀԱԱՀ Ա. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի 2022-2023 ուստարվա ընդունելության արդյունքներ (2-րդ փուլ)

ՀԱԱՀ Ա. Ե. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի 2022-2023 ուստարվա ընդունելության արդյունքները ներկայացված են ստորև՝