Ենգոյան Ալեքսանդր Փայլակի

ՀԱԱՀ «Հ․Պետրոսյանի անվան Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի ԳԿ» մասնաճյուղի Պեստիցիդների սինթեզի և փորձաքննության բաժնի վարիչ&

Engoyan Paylak

Ենգոյան Ալեքսանդր Փայլակի

Ծնվել է 1950 թ․ փետրվարի 1-ին

ՀԱԱՀ «Հ․Պետրոսյանի անվան Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի ԳԿ» մասնաճյուղի Պեստիցիդների սինթեզի և փորձաքննության բաժնի վարիչ

Կրթություն և վերապատրաստում

1967 – 1972 թթ․ սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետը՝ քիմիկոսի մասնագիտությամբ
1972 – 1975 թթ․ ասպիրանտուրա, Մոսկվայի Ս.Օրջոնիկիձեի անվան Համամիութենական գիտահետազոտական քիմիական-դեղագործական ինստիտուտ։

Աշխատանքային փորձ

1976 – 1978 Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ա.Լ.Մնջոյանի անվան Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
1978 – 1986 Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ա.Լ.Մնջոյանի անվան Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող,
1986 – 1996 Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ա.Լ.Մնջոյանի անվան Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, ֆիզիկա-քիմիական ուսումնասիրությունների լաբորատորիայի վարիչ
1996 – 2006 Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի ընդհանուր քիմիայի ամբիոն, դոցենտ
01.2006 – մ/ա Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի պեստիցիդների սինթեզի պրոբլեմային լաբորատորիայի վարիչ
2003 – 2007 Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան, բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետի պրոֆեսոր
2007 – Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան, բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետի ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2016 – մ/ա – Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան, ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր։

Դրամաշնորհային ծրագրեր`
2000-2003 (36 months) ES “COPERNICUS-2” /Contract No.ICA 2-2000-10002/
2001-2004 (36 months) International Science and Technology Center, /Project A-370/
2006-present The development of new effective chemical means combating weeds and fungal diseases of agricultural crops and growth regulators.
2006-2008 (18 months) UNIDO “Cleaner Prodaction” Programme, co-director
2008-2010 (36 months) Science SC of Armenia
2008-2010 N,O,S-պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների շարքի նոր ածանցյալների նպատակային սինթեզը և դրանց կենսաբանական ազդեցությունը (Contract № 702), manager
04.2009-2010 UNIDO “Environmentally Sustainable Management of PCBs and Other
POPs Waste, Technical Assistance for POPs in the Republic of Armenia”, national expert
09.2009- 2011 “Armenia and UNEP Partnership Initiative for Sound Management of
Chemicals and Implementation of SAICM in Armenia”, national expert
2008-2009 NATO “Science for peace”: “Inventory, Monitoring and Analysis of Obsolete
Pesticides in Armenia for Environment Sound Disposal”, national expert
2012-2013 Chemical management and environment protection in Armenia
2014-2016 Minamata convention “Mercury inventory in the Republic of Armenia”
2018-2022 Synthesis of new derivatives of condensed biheterocyclic systems with potential antiviral and antibacterial activity
2021-2024 Հետերոցիկլերի ածանցյալների սինթեզը միկրոալիքային (ՄԱ) և գերձայնային (ԳՁ) ճառագայթման ազդեցության տակ, ղեկավար։

Գիտական գործունեություն

1976 թ. քիմիական գիտությունների թեկնածու
2003 թ. քիմիական գիտությունների դոկտոր
2014 թ. պրոֆեսոր

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հավելյալ տեղեկություն

Մասնակցություն գիտական կազմակերպություններում
Ռուսաստանի Դաշնության և Եվրոպայի բնական գիտությունների ակադեմիաների ակադեմիկոս։

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակ է 205 գիտական աշխատությունների (այդ թվում 10 պատենտներ)։