«Միջազգային Գերազանցության Կրթաթոշակ» ծրագիր (IES)

Կոպեռնիկուսի համալսարանը (Գերմանիա, Բեռլին) հրավիրում է մասնակցելու «Միջազգային Գերազանցության Կրթաթոշակ» ծրագրին (IES): Կրթաթոշակը տրամադրվում է վեցամսյա ժամկետով։
Մասնակիցը պետք է.
1. Կրթաթոշակ սկսելու պահին լինի ուսանող
2. Լինի 28 տարին չլրացած
3. Սովորի հետևյալ ոլորտներում՝ Գյուղատնտեսական գիտություններ, հնագիտություն, մշակութային մարդաբանություն, տնտեսագիտություն, կրթություն, երկրաբանություն, պատմություն, կինեմատոգրաֆիա, լեզվաբանություն, գրականագիտություն, երաժշտագիտություն, փիլիսոփայություն, քաղաքագիտություն, լրագրություն և հաղորդակցություն, կրոնագիտություն, սպորտային գիտություն, սոցիոլոգիա, աստվածաբանություն
4. Տիրապետի գերմաներենին (B2 կամ C1 մակարդակ)
Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ն է։
Մանրամասներ՝
https://drive.google.com/file/d/1upevGDa6K3qlmccXRg58fYdfXdaXoQff/view?fbclid=IwAR1D1KGROB1TMipVN6w-E7YIVIcJaRh8vbPVRv16x-2TcauRI1OsfbUMgH8
https://en.copernicusberlin.de/ies?fbclid=IwAR3fR0pjQxo8znfPKyMMuTG8mE-kp6L2SkplIdhfnhyI87I8f0hvGLuQKlI
https://www.youtube.com/watch?v=PMssJ7KtUJ0&t=1227s&fbclid=IwAR30GaKHRQ5QFjZnRx0udwsDaUGvlpHdo0c1IbTyMRI5s8G3jLDMtR5y6j0
Facebook: https://www.facebook.com/CopernicusBerlin/
Instagram: https://www.instagram.com/copernicusberlin
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeOTlYKetYu3sq7Y48SaTUw
Twitter: https://twitter.com/CopBerlin
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/copernicusberlin
Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել [email protected] էլ. հասցեով։