ՀԱԱՀ ՈԳԱ կենտրոնը հրապարակել է հեռավար ուսուցման հետազոտության արդյունքները

ՀԱԱՀ Որակի գնահատման եւ ապահովման կենտրոնը հրապարակել է «ՀԱԱՀ ուսանողների վերաբերմունքը հեռավար ուսուցման նկատմամբ» որակական հետազոտության հիմնական բացահայտումները:

ՈԳԱ կենտրոնն այս հետազոտությունը նախաձեռնել եւ իրականացրել է համալսարանի ուսանողների՝ հեռավար ուսուցման նկատմամբ վերաբերմունքն ու ընկալումները ուսումնասիրելու, հետագա քանակական առավել մասշտաբային հետազոտության համար համապատասխան կատեգորօաների վարհանման, հեռավար ուսուցման փորձը, առավելություններն ու սահմանափակումները ուսումնասիրելու նպատակով:

Ֆուկուս-խմբային քննարկումներին մասնակցելու համար ընտրանքային բաշխումը եղել է ըստ սեռի, ֆակուլտետիմ բնակության վայրի, կրթության կազմակերպման ձեւի եւ կուրսի:

Հետազոտության իրականացման գործում Որակի գնահատման եւ ապահովման կենտրոնին աջակցություն են ցուցաբերել ֆակուլտետների դեկանատները:

Հետազոտության հետաքրքիր բացահայտումներին կարելի է շանոթանալ այստեղ: