Գնումների բաժին

Գնումների բաժնի պետ

Հետադարձ կապ

    • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
      1-ին մասնաշենք, 2-րդ հարկ, 223 սենյակ
    • (+37412) 521608, ներքին՝ 3-18
    • [email protected]

Գնումների բաժնի գործառույթը, որպես ՀԱԱՀ հիմնադրամի կառուցվածքային ստորաբաժանում, հիմնադրամի կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպումն է՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակին և սկզբունքներին համապատասխան։