Տեղեկագիր 2018/3

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր N. 2018/3

Bacillus thuringiensis տեսակի տեղական բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը Ոսկետուտի թրթուրների դեմ (էջ՝ 12-18): Ամփոփագիր

aArmenian Secure Exchange

bInternational Center of Agribisiness Resaerch and Education

Bacillus thuringiensis տեսակի տեղական բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը Ոսկետուտի թրթուրների դեմ (էջ՝ 12-18): Ամփոփագիր

aArmenian Secure Exchange

bInternational Center of Agribisiness Resaerch and Education

Bacillus thuringiensis տեսակի տեղական բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը Ոսկետուտի թրթուրների դեմ (էջ՝ 12-18): Ամփոփագիր

aArmenian Secure Exchange

bInternational Center of Agribisiness Resaerch and Education

Bacillus thuringiensis տեսակի տեղական բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը Ոսկետուտի թրթուրների դեմ (էջ՝ 12-18): Ամփոփագիր

aArmenian Secure Exchange

bInternational Center of Agribisiness Resaerch and Education

Bacillus thuringiensis տեսակի տեղական բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը Ոսկետուտի թրթուրների դեմ (էջ՝ 12-18): Ամփոփագիր

aArmenian Secure Exchange

bInternational Center of Agribisiness Resaerch and Education

Bacillus thuringiensis տեսակի տեղական բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը Ոսկետուտի թրթուրների դեմ (էջ՝ 12-18): Ամփոփագիր

aArmenian Secure Exchange

bInternational Center of Agribisiness Resaerch and Education