Անասնաբուժության 022 մասնագիտական խորհուրդ

ԺԶ.00.01 – Անասնաբուժություն (անասնաբուժական գիտություններ) մասնագիտությամբ

Խորհրդի կազմը

Մարմարյան Յուրի Գիգոլի

Նախագահ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.02.01


Աբրահամյան Վիկտոր Վահանի

Նախագահի տեղակալ

Անասն.գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում ԺԶ.00.01


Բադալյան Աստղիկ Մարատի

Գիտքարտուղար

Անասն. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում ԺԶ.00.01


Գիլոյան Գառնիկ Հարությունի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ը.02.01


Մինասյան Լևոն Մամիկոնի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.02.01


Սարգսյան Խաչիկ Վազգենի

Անդամ

Անասն. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.00.01


Սարգսյան Մարիամ Արմենակի

Անդամ

Անասն. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում ԺԶ.00.01


Վարդանյան Ալբերտ Վիրաբի

Անդամ

Անասն. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում ԺԶ.00.01ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անասնաբուժության 022 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2024 թ․ փետրվարի 1-ը

(N 41/01-13; 13.01.2023 թ)։