Ուսումը Պանթեոնի հասարակական ու քաղաքական գիտությունների համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Erasmus+ ՀԳ1 Միջազգային կրեդիտային շարժունություն ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ն հայտարարում է մրցույթ ձմեռային կիսամյակում Պանթեոնի հասարակական ու քաղաքական գիտությունների համալսարանում ուսումը 4 ամսով շարունակելու համար:

Մրցույթին կարող են մասնակցել Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության բակալավրիատի առաջին կուրսն ավարտած, Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի ուսանողները, ինչպես նաև վերոհիշյալ բաժինների մագիստրանտները, բացառությամբ՝ ավարտական տարում սովորողների:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ստորև ներկայացված փաստաթղթերը բարձր որակի PDF ձևաչափով ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին, իսկ բնօրինակները հանձնել Միջազգային կապերի դեպարտամենտ։ Փաստաթղթերի էլեկտրոնային անվանումները պետք է պարունակեն դիմորդի անուն-ազգանունն ու փաստաթղթի բնույթը (անգլերենով)։

  1. Ապացույց ՀԱԱՀ-ի ուսանող լինելու վերաբերյալ՝ տեղեկանք դեկանատից
  2. Անձնագրի պատճեն
  3. Մոտիվացիոն նամակ (անգլերենով)
  4. Ինքնակենսագրական` CV (Europass ձևաչափով, անգլերենով)
  5. Ակադեմիական տեղեկագիր (հայերեն)
  6. Անգլերենի իմացությունը հաստատող փաստաթուղթ (նվազագույնը՝ B2 մակարդակ, ՀԱԱՀ Լեզվի կենտրոնի կամ Հայոց և օտար լեզուների ամբիոնից տրամադրվող փաստաթուղթը ևս ընդունվում է)
  7. Առարկաների կրեդիտների ճանաչման ձևաթուղթ:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թ հունիսի 7-ը:

Օգտակար հղումներ․

Անգլերենով դասավանդվող առարկաների ցանկը` https://drive.google.com/file/d/1ruOhgseTy-jW-AtHIy6EEx7ctQRij07A/view

Բակալավրիատի առարկաներ՝

https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/13-studies/89-undergraduate

Մագիստրատուրայի առարկաներ՝

https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/13-studies/90-postgraduate

Ուսումնական պլան՝

https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/13-studies/91-syllabus

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր`

https://drive.google.com/drive/folders/1-2-PxNyA0Qfbxxa-Z99mKoKlMhy0SfmN?fbclid=IwAR1pA2flIsGarRpM0YAIwvMR_x_N-SeQp2PSew5gwBYye45JeUpl4_R2D6c

Ուշադրություն. առարկաներ կարելի է ընտրել Պանթեոնի հասարակական ու քաղաքական գիտությունների համալսարանի բոլոր ակադեմիական բաժիններից, սակայն առնվազն մեկ առարկան անհրաժեշտ է ընտրել Միջազգային, եվրոպական և տարածքային ուսումնասիրությունների բաժնից: Բակալավրիատի ուսանողները կարող են ընտրել միայն բակալավրիատի ծրագրի  առարկաների ցանկից, իսկ մագիստրատուրայի ուսանողները և՛ բակալավրիատի և՛ մագիստրատուրայի։ Ուսանողները կարող են ընտրել առարկաներ տարբեր ուսումնական տարիներից։

Ծրագիրը հոգում է ճանապարհածախսը, օրապահիկի ու կեցության ծախսերը: Ծրագիրը չի հոգում վիզայի և ապահովագրության հետ կապված ծախսերը: Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Սուսաննա Հայրապետյանին՝ [email protected] էլ․ հասցեով կամ այցելել ՄԿԴ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ COVID-19 պանդեմիայի հետևանքով ստեղծված սահմանափակումների պատճառով հնարավոր է լինի շարժունության ժամկետների և ձևի փոփոխություն, ընդհուպ մինչև մասնակցության չեղարկում։ Բոլոր մասնակիցները և, հատկապես, ընտրված թեկնածուները պետք է հաշվի առնեն վերոնշյալ և հնարավոր այլ փոփոխությունները, ինչպես նաև այդ ուղղությամբ՝ տվյալ երկրի և համալսարանի պահանջներն ու սահմանափակումները։