Դիպլոմի առցանց պաշտպանություններ և պետական քննությունների գրաֆիկ – ԱՌԿԱ

Դիպլոմի առցանց պաշտպանությունների և պետական քննությունների գրաֆիկ – ԱՌԿԱ

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍՓ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՄ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 285-332-5658

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՈՒԺ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱԲ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Շ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 285-332-5658

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՈՒԺ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍԷ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍԿ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԱԱԷ մագիստրատուրա
ԱԱԷ մագիստրատուրա / հեռակա

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԱԱԿ մագիստրատուրա
ԱԱԿ մագիստրատուրա / հեռակա

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԱՊ մագիստրատուրա
ԱՊ մագիստրատուրա / հեռակա

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 740-847-5324

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ մագիստրատուրա / հեռակա

ZOOM ID: 740-847-5324

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Աուդիտ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 740-847-5324

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍՓ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՖԿ մագիստրատուրա / հեռակա

ZOOM ID: 740-847-5324

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՈՒԺ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՖԿ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 740-847-5324

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՈՒԺ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԱԳ 5-րդ կուրս
ԱԳ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 285-332-5658

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
Ակ մագիստրատուրա
ՍՓ մագիստրատուրա
ՍՓ մագիստրատուրա հեռակա

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՇ 5-րդ կուրս / 2-րդ ենթախումբ

ZOOM ID: 285-332-5658

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԲՈՒԺ մագիստրատուրա
ԲՈՒԾ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՇ 5-րդ կուրս / 1-ին ենթախումբ

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԲԿ մագիստրատուրա
ԱԷ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 537-920-8218

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԳՏ մագիստրատուրա
ԳՏ մագիստրատուրա / հեռակա

ZOOM ID: 358-147-8151

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԷԼ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 225-371-0354

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍԷԿ 5-րդ կուրս / 2-րդ ենթախումբ

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԱՔ 5-րդ կուրս
ԱՔ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱԷ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 537-920-8218

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԳՏ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 358-147-8151

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԿԱ 5-րդ կուրս
ԿԱ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 225-371-0354

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱԷԿ 5-րդ կուրս / 1-ին ենթախումբ

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՏ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 537-920-8218

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԱՏ մագիստրատուրա
ԱՏ մագիստրատուրա / հեռակա

ZOOM ID: 537-920-8218

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՊՏ 5-րդ կուրս
ՊՏ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 358-147-8151

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՀԲ 5-րդ կուրս
ՀԲ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 225-371-0354

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱԷԿ 5-րդ կուրս / 2-րդ ենթախումբ

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՊ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 537-920-8218

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԲՊ մագիրստրատուրա
ԲՊ մագիրստրատուրա / հեռակա

ZOOM ID: 537-920-8218

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՊՓ 5-րդ կուրս
ՊՓ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 527-327-8798

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՀՇ 5-րդ կուրս
ՀՇ մագիստրատուրա
ՀՇ մագիստրատուրա / հեռակա

ZOOM ID: 225-371-0354

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍԳ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 537-920-8218

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍԳ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 537-920-8218

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՏՓ 5-րդ կուրս
ՏՓ մագիրստրատուրա

ZOOM ID: 913-349-9355

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՊՓ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 527-327-8798

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱԷԿ 5-րդ կուրս / 1-ին ենթախումբ

ZOOM ID: 285-332-5658

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ 5-րդ կուրս / 2-րդ ենթախումբ

ZOOM ID: 740-847-5324

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոնոմիա 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 537-920-8218

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոնոմիա մագիստրատուրա

ZOOM ID: 537-920-8218

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՈԻԾ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 339-881-0820

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՀՄՏ 5-րդ կուրս
ՀՄՏ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 358-147-8151

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ 5 /1-ին ենթախումբ

ZOOM ID: 740-847-5324

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՏՓԹ 5-րդ կուրս
ՏՓԹ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 233-887-8338

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՖԿ 5-րդ կուրս / 2-րդ ենթախումբ

ZOOM ID: 740-847-5324

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՄՏ մագիստրատուրա

ZOOM ID: 527-327-8798

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՖԿ 5-րդ կուրս, 1-ին ենթախումբ

ZOOM ID: 740-847-5324

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԿՏ 5-րդ կուրս
ԿՏ մագիստրատուրա
ԿՏ մագիստրատուրա / hեռակա
ՄՍՏ 5-րդ կուրս

ZOOM ID: 527-327-8798