Անասնապահության և կերարտադրության մեքենայացման բաժին

Ստեփան Ենոքի Մարգարյան

տեխ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր

Վարիչ

Հետադարձ կապ

  • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
    2-րդ մասնաշենք, 338 ա սենյակ
  • (+374) 12 56-17-73, ներքին` 2-93

Պատմությունը և նպատակը

Անասնապահության և կերարտադրության մեքենայացման բաժինը զբաղվում է Հայաստանի Հանրապետության համար կերարտադրության և անասնապահության արտադրական գործընթացների տեխնոլոգիաների և մեքենաների ու սարքավորումների համակարգի մշակման ու ճշտման գիտահետազոտական և կոնստրուկտորանախագծային աշխատանքներով:

  • Մշակվել են պարզ կառուցվածքով սիլոսամբարներ և ծղոտի քիմիական մշակման մեքենասրաքավորումներ: Արտադրության պայմաններում փորձարկվել և ճշտվել են պայմանները:

  • Մշակվել են երեք տարբեր արտադրողականությամբ ու 0.5-3 կՎտ հզորությամբ ուղղաձիգ հարթության մեջ գործող աշխատանքային օրգաններով հատիկաջարդիչ մեքենաներ (ներդրվում է արտադրությունում):

  • Մշակվել են չորս տարբեր արտադրողականությամբ ու 0.5-5.5 կՎտ հզորությամբ հորիզոնական հարթության մեջ գործող աշխատանքային օրգաններով հատիկաջարդիչ մեքենաներ (ներդրվում է արտադրությունում):

  • Մշակվել է կոպիտ կերերի փոքրաչափ մանրիչ մեքենա 2.2կՎտ հզորությամբ էլեկտարշարժիչով: Նմանատիպ մեքենաներ հաջողությամբ աշխատում են արտադրությունում:

Աշխատանքներ են տարվում լիառացիոն կերախառնուրդների փոքրաչափ արտադրամասերի նախագծման ուղղությամբ: Մշակվում են անասնաշենքից գոմաղբի հավաքման փոքր մետաղատարությամբ ու էներգատարությամբ ճոպանասկրեպերային տեղակայանքներ:

Կատարելագործվել է գոմաղբը (թռչնաղբը) աերոբ եղանակով արագ ֆերմենտացման (7-10 օր) և օրգանական կոմպոստների պատրաստման տեխնոլոգիան ու մեքենա-սարքավորումները, փորձարկվել է արտադրության պայմաններում և պատրաստ է ներդրման համար: Նախագծվել,  պատրաստվել և արտադրության պայմաններում փորձարկվել են երկու տարբեր սկզբունքներով աշխատող կենսագազային տեղակայանքներ, որոնց փորձարկումների արդյունքների հիման վրա հանրապետության պայմաններին համապատասխան նախագծվել  են կատարելագործված կենսագազային տեղակայանքներ, միաժամանակ մեթանտենկի տաքացման համար օգտագործելով արևի ու աերոբ մշակման կենսաջերմային էներգիան:

Կատարելագործվել են կենսահումուսի արտադրության տեխնոլոգիան ու մեքենա-սարքավորումները և արտադրության պայմաններում փորձարկվել: Արդյունքների հիման վրա նախագծվել են կենսահումուսի համալիր մեքենայացված ու ավտոմատացված՝ բաց երկնքի տակ ու փակ շինություններում գործող արտադրամասեր:

Մշակվում է կենսագազային տեղակայնքի ու հիդրոպոնիկ ջերմատան համատեղ ավտոմատ գործող համակարգ: Որտեղ մեթանտեկից դուրս եկող կենսագազով պետք է տաքացնել ջերմատունը, իսկ հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերին սնուցող քիմիական լուծույթը փոխարինվում է նույն մեթանտեկից դուրս եկող օրգանական պարարտանյութով: