Գայանե Սարգսյան

Gajane Sargsyan

Գայանե Սարգսյան

Ծնվել է՝ 1956 թվականի ապրիլի 05-ին

ՀՀ ԷՆ «Բանջարբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, տնօրեն, գյուղ.գիտ.դոկ., պրոֆ.

Կրթություն և վերապատրաստում

1983-1986 թթ. ասպիրանտուրա (արտադրությունից կտրված), Ագրոարդյունաբերական կոմիտեի Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սելեկցիոն-սերմնաբուծական հանրապետական կայան
1974- 1979 թթ. սովորել և ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի Կենսաբանա-քիմիական ֆակուլտետը, դիպլոմավորված մասնագետ

Աշխատանքային փորձ

07.2019 թվականից մինչ օրս ՀՀ ԷՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, գլխավոր տնoրեն (ժ.պ), Պետբյուջեից ֆինանսավորվող 8-10 ծածկագրով բազային թեմայի ղեկավար
2006-2019 թթ. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, կենտրոնի տնօրեն, Պետբյուջեից ֆինանսավորվող 8-10 ծածկագրով բազային թեմայի ղեկավար
2005-2007 թթ. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ, Պետբյուջեից ֆինանսավորվող 0279 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար
2002-2005 թթ. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ, պետբյուջեից ֆինանսավորվող 0028 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար
2001-2002 թթ. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ, պետբյուջեից ֆինանսավորվող 01.450 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար
1999-2001 թթ. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, ՀՀ ԳԲԱԾ-ի 99-383 ծածկագրով դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար
1998-2001 թթ. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ, պետբյուջեից ֆինանսավորվող 98-670 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար
1993-1998 թթ. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, պետբյուջեից ֆինանսավորվող 92-854 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար
1991-1993 թթ. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, պետբյուջեից ֆինանսավորվող 92-861 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար
1988-1991 թթ. Ագրոարդյունաբերական պետական կոմիտեի Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սելեկցիոն-սերմնաբուծական հանրապետական կայան, ավագ գիտաշխատող
1986-1988 թթ. Ագրոարդյունաբերական պետական կոմիտեի Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սելեկցիոն-սերմնաբուծական հանրապետական կայան, կրտսեր գիտաշխատող:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հավելյալ տեղեկություն

Անդամակցություն մասնագիտական մարմիններում`
ՀԱԱՀ,«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» գիտական պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ
Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնի գիտական խորհրդի նախագահ
ՀԱԱՀ-ում գործող 011- Ագրոնոմիա մասնագիտական խորհրդի (Զ-01.02 Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն) անդամ
ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի փորձագիտական խորհրդի անդամ
ՀԱԱՀ, Ագրոնոմիական ֆակուլտետին կից արդյունաբերական խորհրդի անդամ:

Մասնակցություն և համագործակցություն`
2015-2021 թթ. UNDP, «Integrated Support to Rural Development:Building Resilient Communities» ծրագիր, Տավուշի մարզ
2015-2016 թթ. Oxfam (GB), «Addressing Recourse scarcity in Rural Communities Tavush&Vayots dzor provinces in Armenia» ծրագիր
2013-2014 թթ. Oxfam (GB), «Improving Small Holder Farming through Agricultural Cooperatives And Value Chain Development in Tavush Marz», ծրագիր
2013-2014 թթ. Oxfam (GB), «Women Economic Empowerment in Vayots Dzor region» ծրագիր
2003–2005 թթ. UNEP-GEF «Development of National Framework for Armenia» ծրագրում որպես «Հայաստանում ժամանակակից կենսատեխնոլոգիաների մոնիտորինգ և դրանց օգտագործումը» տեխնիկական առաջադրանքի ղեկավար:

Պարգևներ`
2011 թ. Վարչապետի հուշամեդալ
2007 թ. Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ոսկե մեդալ: