«Փափուկ հմտությունների զարգացումը որպես զբաղվածության առանցքային գործիք․ V4 փորձի փոխանցումը» նախագծի մեկնարկային հանդիպումը․ օր II

Նախագծի մեկնարկային հանդիպման երկրորդ օրը նվիրված էր նախագծի իրականացման հարցերին։

1․ Նախագծի պատասխանատուները քննարկեցին Հունգարիայի գյուղատնտեսության և կենսագիտության, Սլովակիայի գյուղատնտեսական և Հարավային Բոհեմիայի համալսարանում նախատեսվող հեռավար վերապատրաստումների իրականացումը։ Մասնավորապես, հստակեցվեցին վերապատրաստումների անցկացման ժամանակացույցը, իրականացման եղանակը և ձևաչափը։ Որոշվեց, որ վերապատրաստումները կիրականացվեն մայիս-հունիս ամիսներին։

2․ Քննարկվեցին փափուկ հմտությունների զարգացմանն ուղղված հինգ մոդուլների ստեղծման ընթացքում եվրոպական փորձագետների ներգրավման հարցերը, իրականացման ժամանակացույցը, փորձագետ-մոդուլի ստեղծող կապի ապահովման մեխանիզմները և կարևորվեց այդ գործընթացում հետադարձ կապի ապահովումը։ Որոշվեց, որ մոդուլների ստեղծման ընթացքում եվրոպական գործընկեր-փորձագետները պարբերաբար, որոշակի հաճախականությամբ կկապվեն ՀԱԱՀ փորձագետների հետ՝ որակի ապահովման և մոդուլների ստեղծման ընթացքը առավերագույնս դյուրացնելու համար։

3․ Քննարկվեց նաև նախագծի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման հնարավորությունները։ Բոլոր մասնակիցները միաձայն փաստեցին, որ ամեն առիթ կփորձեն օգտագործել ներկայիս նախագծի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման և ներքին ու արտաքին շահակիցների շրջանում իրազեկվածության բարձրացման ուղղությամբ։ Հստեկեցվեց տեղեկատվության տարածման ռազմավարությունը և որոշվեց, որ նախագծի համակարգող Գ․ Համբարձումյանը կպատրաստի տեղեկատվության տարածման պլան-ժամանակացույց, ինչը կհամալրվի եվրոպական համալսարանների ներկայացուցիչների կողմից ևս։ Եվրոպական գործընկերներին հանձնվեց նաև նախագծի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ի կողմից տպագրված տեղեկատվական թերթիկները, նոթատետրերը և գրիչները, որոնք կօգտագործվեն նախագծի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման գործում։