Ղարագյոզյան Միսակ Հենրիկի

Մարքեթինգի և զարգացման բաժնի պետ&

Misak Xaragozyan

Ղարագյոզյան Միսակ Հենրիկի

Ծնվել է՝

Մարքեթինգի և զարգացման բաժնի պետ

Կրթություն և վերապատրաստում

1981 թ․ սեպտեմբեր – 1986 թ․հունիս սովորել և ավարտել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի՝ Մաթեմատիկա, մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը՝ ստանալով մաթեմատիկոսի որակավորում
Հունիս 1992 – նոյեմբեր 1994 թ․ մագիստրատուրա, Բիզնեսի կառավարում մասնագիտությամբ, Բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետ, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (AUA), Բիզնեսի կառավարման մագիստրոս։

Աշխատանքային փորձ

01/12/2018 – ցայսօր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Մարքեթինգի և զարգացման բաժնի ղեկավար
04.01.2018 – 01.05.2019, Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, ազգային խորհրդատու/ագրոբիզնեսի տնտեսագետ
Սեպտեմբեր 2015 – մայիս 2016, Ավստրիական զարգացման գործակալություն, Austrian Dvelopment Agency, «Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության նախաձեռնություն» ծրագիր, արժեշղթաների փորձագետ
Հոկտեմբեր 2013 – հուլիս 2015, Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի (ԳՏԿ) ղեկավար/Համաշխարհային բանկի խորհրդատու, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ (ՁԻՀ)
Մայիս 2012 – սեպտեմբեր 2013, «Պռագմա» կորպորացիա, Սննդի վերամշակման արժեշղթայի ավագ փորձագետ, ԱՄՆ ՄԶԳ Ի-Դի-Էմ-Սի ծրագիր, Pragma, USAID/EDMC
Օգոստոս 2011 – դեկտեմբեր 2011, ՄԱԿ-ի «Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն» (UNIDO), ազգային խորհրդատու/փորձագետ, Համայնքային զարգացման ծրագրեր
Սեպտեմբեր 2009 – օգոստոս 2011, ACDI/VOCA-Հայաստան, Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ-Հայաստան «Ջրից դեպի շուկա» բաղադրիչ, մարքեթինգի մասնագետ/ծրագրի համակարգող
Ապրիլ 2007 – մայիս 2008, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (ՄՄԿ), ծրագրերի համակարգող, (International Organisation of Migration), Ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժին
Նոյեմբեր 2004 – սեպտեմբեր 2006, Քաունթերփարթ Ինթեռնեյշնլ – ԱՄՆ-ում հիմնադրված միջազգային կազմակերպության ներկայացուցչություն, ծրագրի ղեկավար, “Counterpart International” US State Department Financing project, ԱՄն Պետդեպարտամենտի ֆինանասավորմամբ գործող «Համայնքների մարդասիրական աջակցության ծրագիր»
Նոյեմբեր 2003 – նոյեմբեր 2004, Քեարլիֆտ Ինթերնեյշնլ – ԱՄՆ-ում հիմնադրված Միջազգային կազմակերպության ներկայացուցչություն, տնօրեն/ երկրում կապերի համակարգող, “Carelift International”, US Based International Org. ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) ֆինանսավորմամբ գործող կարիքավոր խավերին ուղղված առողջության պահպանման ծրագիր
Օգոստոս 2001 – հուլիս 2003, Միացյալ մեթոդիստների օգնության կոմիտե (ՄՄՕԿ), ծրագրի ղեկավար, United Methodist Committee on Relief ( UMCOR), ԱՄՆ-ում հիմնադրված Միջազգային կազմակերպության ներկայացուցչություն, Երևան, ՀՀ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի (USAID) ֆինանսավորմամբ գործող «Սոցիալական վերափոխումների ծրագիր» (ՍՎԾ), «Հանրային սննդի ապահովում» բաղադրիչ
Ապրիլ 2001- օգոստոս 2001, Մարքետինգի աջակցության ծրագիր (ՄԱԾ), ԱՄՆ Գյուղատնտեսական դեպարտամենտ(ԳԴ), Վարկավորման բաժին, Բիզնես խորհրդատու/ վերահսկող, Երևան, ՀՀ, United States Department of Agriculture (USDA), Marketing Assistance Project (MAP), Loan Department
Դեկտեմբեր 2000 – ապրիլ 2001, Հայաստանում ԱՄՆ Դեսպանատուն, համակարգողի օգնական, Երևան, ՀՀ, US Embassy in Armenia ԱՄՆ, Աջակցության ծրագրերի համակարգման գրասենյակ
Հուլիս 1999 – հունիս 2000, Հայկական տեխնոլոգիական Խումբ (ՀՏԽ), Ծրագրի ղեկավար, Armenian Technology Group. ԱՄՆ-ում hիմնադրված, շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցչություն, Ստեփանակերտ, ԼՂՀ առաքելությունը` արդի տեխնոլոգիաների կիրառման գյուղատնտեսության բնագավառում
Օգոստոս 1995 – հուլիս 1999, Ֆինանսների կառավարիչ, Հայկական տեխնոլոգիական խումբ, (ՀՏԽ), Armenian Technology Group. ԱՄՆ-ում hիմնադրված, շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցչություն, Երևան, ՀՀ առաքելությունը` արդի տեխնոլոգիաների կիրառման գյուղատնտեսության բնագավառում։

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հավելյալ տեղեկություն

Ծրագրավորում, համակարգչային ծրագրեր FORTRAN, BASIC, PL/1; Microsoft Office (Excel, Word,Access), Adobe Acrobat Reader, Photoshop, Norton, QuickBooks Pro (հաշվապահական ծրագիր)։