Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Սննդի կենսատեխնոլոգիա։ նորարական լուծումներ և կադրերի պատրաստում արդյուաբերության համար 4․0»

Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Սննդի կենսատեխնոլոգիա։ նորարական լուծումներ և կադրերի պատրաստում արդյուաբերության համար 4․0»

2021 թ․ մարտի 18-ին Կ․Գ․ Ռազումովսկու անվան Մոսկվայի տեխնոլոգիաների և կառավարման պետական համալսարանը հրավիրում է մասնակցել «Սննդի կենսատեխնոլոգիա։ նորարական լուծումներ և կադրերի պատրաստում արդյուաբերության համար 4․0» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովին։

Գիտաժողովի նպատակն է բացահայտել կենդանական և բուսական ծագման մթերքների որակական բնութագրիչների ձևավորման օպտիմալ եղանակները, հումքի խորը վերամշակման ռեսուրսախնայող և էներգախնայող տեխնոլոգիաները՝ օգտագործելով բջջային և գենետիկական տեխնոլոգիաներ։

Գիտաժողովի լեզուն ռուսերենն է։
Գիտաժողովի արդյունքների հիման վրա տպագրվելու է  գիտական հողվածների ժողովածու։
Մասնակցությունը անվճար է։
Մասնակցության ձև՝ առկա և հեռակա։
Առկա մասնակցության համար հոդվածները անհրաժեշտ է ուղարկել մինչև մարտի 15-ը, իսկ հեռակա մասնակցության դեպքում՝ մինչև մարտի 29-ը։

Մանրամասներին ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝
https://drive.google.com/file/d/1Wi-va5M0t_q1AIK_3YsqJJ9ZCD2-fY1Z/view?usp=sharing