Ուսանողական խորհրդի կառուցվածք

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Նախագահ – Հայկանուշ Մկրտչյան

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Նախագահ – Սարգիս Համբարձումյան

ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Նախագահ – Էդիտա Քասինյան
Որակի վերահսկման և ապահովման հանձնաժողովի առաքելությունը որակի ներքին ապահովման մեխանիզմների ներդրումն է ՀԱԱՀ Ուսանողական խորհրդի բոլոր ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև կրթության որակի շարունակական բարելավման խթանումը:

ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ ԱԿՈՒՄԲ

Նախագահ – Լիլիթ Օհանյան

Ինտելեկտուալ ակումբի նպատակն է համալսարանում կազմակերպվող ինտելեկտուալ խաղերի միջոցով մտածողության զարգացումը, մասնագիտական և ընդհանուր գիտելիքների ստուգումը։ Ակումբը կազմակերպում է նաև գիտելիքների պաշարի մեծացմանը, մտահորիզոնի ընդլայնմանը, դատողական մտածողության զարգացմանն  ուղղված այլ միջոցառումներ։

ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ

Նախագահ – Լիլիթ Շահումյան

ՈՒՐԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՀՆԱՐԱՄԻՏՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ

Նախագահ – Էմիլյա Մադոյան

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

Նախագահ – ——