Գրիգորյան Մերի Համլետի

ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար&

Meri Grigoryan git xordurd

Գրիգորյան Մերի Համլետի

Ծնվել է՝ 1982 թվականի հուլիսի 3-ին

ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Կրթություն և վերապատրաստում

2003-2005 թթ․ սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի մագիստրատուրան՝ «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ՝ ստանալով տնտեսագետ մագիստրոսի աստիճան
1999-2003 թթ․ սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գուղա­տնտեսական ակա­դե­միայի Տնտեսագիտական ֆակուլտետը՝ «Ագրարային արտա­դրության էկո­նոմիկա և կառավարում» մաս­նագիտու­թյամբ՝ ստանալով տնտե­սագետ-կազմակերպչի բակալավրի աստի­ճան

Աշխատանքային փորձ

2021 թ. նոյեմբերից ՀԱԱՀ, Վանաձորի մասնաճյուղ, տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար
2020 թ. փետրվարի 3-ից մինչ 2021թ.-ի ապրիլի 1-ը ՀԱԱՀ, Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբիոն, դոցենտ, համատեղությամբ նաև ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղ
2019 թ. սեպտեմբերի 1–ից ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, համատեղությամբ ՀԱԱՀ, Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբիոն, դոցենտ
2014-2019 թթ. ՀԱԱՀ, Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն, դոցենտ, համատեղությամբ նաև ՀԱԱՀ, Վանաձորի մասնաճյուղ
2012-2014 թթ. ՀԱԱՀ, Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ, համատեղությամբ նաև Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն, դոցենտ
2009-2012 թթ. ՀԱԱՀ, Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն, դասախոս
2007-2009 թթ. ՀԱԱՀ, Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն, ասիստենտ
2005-2007 թթ․ ՀԱԱՀ, Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն, 1-ին կարգի լաբորանտ, համատեղությամբ 0.5 դրույք ասիստենտ

Գիտական գործունեություն

2013 թ․ դոցենտ
2010թ. տնտեսագիտության թեկնածու:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակել է 12 գիտական հոդված, 3 մեթոդական ցուցում­, համահեղինակ է 1 մե­թո­դական ցուցումի: