(Հայերեն) ՀԱԱՀ-ի ԱՆՏՈՆ ՔՈՉԻՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ