Category: Գիտական պարբերական

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2022 3/79

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2022 3/79 Ամբողջը Խմբագրական կազմ Բովանդակություն Ագրարային ճարտարագիտություն ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԻ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԵՎ ՈՌՈԳԵԼԻ ՀՈՂԵՐԻ ՄԵԼԻՈՐԱՏԻՎ ՎԻՃԱԿԸ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ doi: 10.52276/25792822-2022.3-225 Գ.Մ. Եղիազարյան գ.գ.դ․ [[email protected]]a Ա.Վ. Ստեփանյան [[email protected]]b Մ.Հ. Բարսեղյան գ.գ.թ. [[email protected]]b Տ.Ա. Ջհանգիրյան գ.գ.թ. [[email protected]]b aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան bՀ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ [...] Read More

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2022 1/77

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2022 1/77 Ամբողջը Խմբագրական կազմ Բովանդակություն Ագրարային ճարտարագիտություն ԱՆՁՐԵՎԱՑՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ (էջ 9-12) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ doi: 10.52276/25792822-2022.1-9 Է.Պ. Աշչիյանց [[email protected]]a aԱկադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվ. ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՌԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ (էջ 13-17) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ doi: 10.52276/25792822-2022.1-13 Ս.Կ. Բաղդասարյան [...] Read More

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2021 4/76

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2021 4/76 Ամբողջը Խմբագրական կազմ Բովանդակություն Agricultural Engineering Software Package for Determining the Capillary Adsorption Potential in Irrigated Lands (pages 336-340) ABSTRACT DOI: 10.52276/25792822-2021.4-336 R.A. Danielyan [[email protected]]a aArmenian National Agrarian University FULL TEXT Studying the Reclamation State of the Irrigated Meadow Brown Lands in Araksavan Community of Ararat Region (pages 341-344) [...] Read More

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2021 3/75

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2021 3/75 Ամբողջը Խմբագրական կազմ Բովանդակություն Ագրարային ճարտարագիտություն Արարատի մարզի Նորամարգ համայնքի անմշակ հողերի մելիորատիվ վիճակի ուսումնասիրությունն ու գնահատումը (էջ 226-229) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ DOI: 10.52276/25792822-2021.3-226 Մ.Հ. Բարսեղյան [[email protected]]a Ս.Հ. Դավեյան [[email protected]]a Ա.Շ. Էլոյան [[email protected]]a Ս.Կ. Բաղդասարյան [[email protected]]a aՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏ Հողի ռոտացիոն մշակման [...] Read More