Category: ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Միջազգային կապերի դեպարտամենտը Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ստորաբաժանումներից է, որն իրականացնում է ՀԱԱՀ-ի միջազգային համագործակցությունը կրթության, գիտության և խորհրդատվության ոլորտներում: Այն հիմնադրվել է 2005 թ.-ին՝ 1994 թվականից Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայում գործող Արտաքին կապերի բաժնի հիման վրա: 1994-2001 թթ. բաժինը ղեկավարել է Լ.Մ.Գյուլխասյանը, իսկ 2001-2016 թթ.՝ Հ.Յա.Սայադյանը: Այժմ դեպարտամենտի աշխատանքները ղեկավարում է Գ. Համբարձումյանը: Հայաստանի ազգային [...] Read More