«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2021 1/73

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2021 1/73

GIS միջավայրում ոռոգման ջրի պահանջի հիմնավորումը կլիմայի փոփոխության պայմաններում (էջ 9-15)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-9

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բազմամյա տնկարկների հողամշակման տեխնոլոգիական գործընթացի կառավարման համակարգերի կատարելագործում (էջ 16-20)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-16

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՍտեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարան

Աղաջրային ռեժիմների առանձնահատկությունների բացահայտումը Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի հողատարածքներում (էջ 21-25)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-21

a Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

b ՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

cՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

Մեթանտենկի ջերմային հաշվեկշիռը և ջերմության կորուստների վերականգնման հաշվարկը (էջ 26-30)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-26

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՃարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Հացահատիկի մշակության տեխնոլոգիայի կատարելագործումը քիմիական պայքարի նվազեցման հնարավորությունների կիրառմամբ. ցանքի տեխնոլոգիական նորամուծության տեսական հիմնավորումը (էջ 31-35)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-31

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (էջ 36-40)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-36

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՃարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

cՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

ՀՀ Շիրակի մարզում հացահատիկային կլաստերի ձևավորումը որպես պարենային անվտանգության ապահովման գործոն (էջ 41-46)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-41

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Հակամոլախոտային նոր տեխնոլոգիայի կիրառման արդյունավետությունը Արարատյան հարթավայրի ոռոգման ջրանցքների և ցամաքուրդահավաքորդային համակարգերում (էջ 47-51)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-47

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

Հայաստանի կենսածին երկատոմ ապարներից ֆոսֆորական համալիր պարարտանյութի ստացման տեխնոլոգիայի մշակում և դրա արդյունավետության ուսումնասիրում (էջ 52-57)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-52

aՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

bՀՀ ԳԱԱ ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Կաղնու համակեցությունների վերարտադրության խնդիրները Հայաստանում (էջ 58-61)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-58

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե

Մոլախոտերի դեմ քիմիական պայքարի արդյունավետությունը աշնանացան ցորեն-եգիպտացորեն-լոլիկ մշակման օղակում (էջ 62-65)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-62

aԲանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

bՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

Ծխախոտի բուրավետ սորտերի ֆոտոսինթեզի գենետիկայի հայեցակետերը և սելեկցիայի օպտիմալացման ուղիները. ֆոտոսինթետիկ արդյունավետության գործակիցը (էջ 66-72)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-66

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բարդայի օգտագործումը Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերի սննդային ռեժիմի բարելավման նպատակով (էջ 73-78)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-73

aՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

Կուսածին և բեղմնավորված ձվից ստացված հնդկահավերի գենետիկական բնութագիրն ըստ արյան շիճուկի որոշ պոլիմորֆ սպիտակուցների (էջ 79-83)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-79

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

«Վամաքս» ՍՊԸ տնտեսությունում բուծվող ֆլեկվի ցեղի կովերի տնտեսական օգտագործման տևողությունն ըստ կլիմայավարժեցման և մթերատվության (էջ 84-88)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-84

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀՀ-ում ՄԱԿ-ի գրասենյակ

cՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

«Ագրոհոլդինգ» ոչխարաբուծական ֆերմայում բուծվող ոչխարների համալիր գնահատումը (էջ 89-92)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-89

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Տավարի սիմենթալ ցեղի տեղական վերարտադրության կովերի կաթնային մթերատվության տարիքային փոփոխությունները «Ագրոհոլդինգ Արմենիա» ՍՊԸ և «Հիմնատավուշ» զարգացման հիմնադրամի տնտեսությունների պայմաններում (էջ 93-97)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-93

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ձիթապտղի յուղով հարստացված կաթնաշոռային արտադրանքի տեխնոլոգիայի մշակում (էջ 98-103)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-98

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Կանաչ թեյի թուրմի կիրառմամբ հացաթխման ալյուրի սոսնձանյութի որակական հատկությունների բարելավում (էջ 104-108)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-104

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Կադմիումի և պղնձի ռիսկի գնահատումը ձկնամսի սպառման դեպքում (էջ 109-113)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-109

aԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

Կաթնաշոռային պանրիկի կենսատեխնոլոգիական գործընթացների կատարելագործումը սպիտակ ջնարակի և բուսական հավելումի կիրառմամբ (էջ 114-117)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

DOI: 10.52276/25792822-2021.1-114

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան