«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2022 1/77

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2022 1/77

ԱՆՁՐԵՎԱՑՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ (էջ 9-12)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-9

aԱկադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվ. ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՌԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ (էջ 13-17)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-13

aՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

ՄԵԹԱՆՏԵՆԿ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՄԱՂԲԻ ՕՐԱԿԱՆ ԲԱԺՆԱՉԱՓԻ ԵՎ ԲԱԺՆԱՄԱՍԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ (էջ 18-21)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-18

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՋՐՄԱՆ ՇԻԹԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐՈՒՄ (էջ 22-27)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-22

aՃարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

bՀԱԱՀ Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

cՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե

ԳԱԶԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ (էջ 28-31)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-28

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

«ՀՈՂԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ - ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ՇՂԹԱՅԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (էջ 32-35)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-32

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՍտեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարան

ՇՐՋԱՆԱՁԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ (էջ 36-39)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-36

aՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն

ՁՎԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆՈՐ ԼԻԱԿԵՐԱԲԱԺՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԿԵՐԱԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ (էջ 40-46)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-40

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 2020-2021 ԹԹ. ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (էջ 47-51)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-47

aՀայ-Ռուսական համալսարան

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ՄԱՄՈՒՌՆԵՐ (BRYOPHYTA) ԵՎ ՔԱՐԱՔՈՍԵՐ (LICHENES), ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ (էջ 52-57)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-52

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԱԿԱՑԻԱՅԻ ԳԱԼԱՄԼԱԿԻ ԵՎ ԱԿԱՑԻԱՅԻ ՍՂՈՑՈՂԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՐԴԻ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ (էջ 58-62)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-58

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն

ԱՉՔԵՐՈՎ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱՂՈՂԻ ԱՃԻ ԵՎ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ (էջ 63-66)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-63

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՍԱԾԻԼՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԴՄԻԿԻ ԱՐԱԼ F1 ՀԻԲՐԻԴԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ (էջ 67-71)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-67

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bԲանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

cՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԼՈԼԻԿԻ ՀԱՐԱՎԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՑԵՑԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (էջ 72-75)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-72

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՄԲԱԿԵՆՈՒ ԿՆԳՈՒՂԱԿԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ (էջ 76-79)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-76

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՖԼԵԿՎԻ ԵՎ ՀՈԼՇՏԻՆ ՑԵՂԵՐԻ ԵՐԻՆՋՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽՆԻՆԵՐԻ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ (էջ 80-84)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-80

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ԱՌԱՋՆԱԾԻՆ ԿՈՎԵՐԻ ՊԱՊԻԼՈՄԱՏՈԶԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ (էջ 85-88)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-85

aՀԱԱՀ անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոն

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԿԱԹԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ (էջ 89-94)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-89

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԿԱԹԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ (էջ 95-98)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-95

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՐԲԵՐՇԻԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ (էջ 99-103)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-99

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԽԱՂՈՂԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿ ՍՈՐՏԻՑ ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԳԻՆՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ (էջ 104-107)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-104

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԼԱԿՏՈԶԻ ՑԱԾՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ (էջ 108-112)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-108

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀՆԴԿԱՀԱՎԻ ՄՍՈՎ ԵՎ ՀՆԴԿԱՁԱՎԱՐԻ ԱԼՅՈՒՐԻ ՀԱՎԵԼՈՒՄՈՎ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ (էջ 113-117)
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.1-113

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան