«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2020 3/71

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2020 3/71

Հեղուկի սյան դատարկման տևողության որոշումը խողովակաշարի վերջնամասում կցափողի առկայության դեպքում (էջ 7-11): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aԱկադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ ՓԲԸ

Ջրային միջավայրում բույսերի ցողունների վիբրացիոն կտրման ուսումնասիրության լաբորատոր կայանք (էջ 12-15): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրման առավելությունները Կոտայքի մարզի օրինակով (էջ 16-20): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե

Դաշտային պայմաններում կարտոֆիլահան մեքենայի ինքնաշարժաբերվող կոշտամանրիչի գիտափորձնական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծություն (էջ 21-28): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՍտեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան

Արտահանվող գյուղատնտեսական մթերքի բեռնման արդյունավետության բարձրացումը (էջ 26-30): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՃարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Ջրօգտագործման արդյունավետ կազմակերպման ուղիները ոռոգման համակարգում (էջ 31-34): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ավտոտրակտորների և ագրեգատների ռեսուրսային ցուցանիշների ռիսկերի հաշվարկման մեթոդիկայի մշակում (էջ 35-38): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Արշակունյաց-Ագաթանգեղոս-Գրիգոր Լուսավորիչ խաչմերուկում երթևեկության բարելավման միջոցների մշակում (էջ 39-46): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՃարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Ավտոմոբիլի ամորտիզացիոն հատկացումների նորմավորումն ըստ տեխնիկական վիճակը բնութագրող ցուցանիշի և վերականգնման տնտեսական նպատակահարմարության (էջ 47-51): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ակտելիկի, ցիմբուշի, տոպազի թունազրկման առանձնահատկությունները ջերմատան պայմաններում առանձին և բաքային խառնուրդի տեսքով կիրառելիս (էջ 52-55): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)

Գետնանուշի նոր սորտերի մշակության համեմատական արդյունավետությունը Հայաստանի նախալեռնային գոտում (էջ 56-59) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aԵրկրագործության գիտական կենտրոն

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Օրգանահանքային պարարտանյութերի ազդեցության ագրոկենսաբանական գնահատումն ըստ տաքդեղի վեգետացիոն փորձի (էջ 60-65) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Կոմպլեքսոն և 20:20:20 (NPK) համալիր պարարտանյութերի կիրառման արդյունավետությունը կարտոֆիլի ցանքերում (էջ 66-71) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aԱգրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն

bՀ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

Ուղղաձիգ գոտիների և բույսերի աճման շրջանի ազդեցությունը բնական արոտների կենսազանգվածի կուտակման վրա (էջ 72-77): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

Շների ընդերային լեյշմանիոզ հիվանդության տարածվածությունը Հայաստանում (էջ 78-82): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

a ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին

Կիսապատրաստվածքների արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում (էջ 83-86): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

b«Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ

Ֆունկցիոնալ նշանակությամբ բիսկվիթային նոր արտադրատեսակի տեխնոլոգիայի մշակում (էջ 87-91): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Վարսակի ամբողջական հատիկի ալյուրից կաղապարային հացի տեխնոլոգիայի մշակում (էջ 92-95): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

a Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Երևան քաղաքի սուպերմարկետներում իրացվող աղցանների մանրէաբանական աղտոտվածության գնահատում (էջ 96-100): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն