Արխիվ Տնտեսագիտության 002

Անուն ազգանուն

Թեմա
Գիտական ղեկավար
Թեման հաստատող կազմակերպություն
Հայցվող գիտական աստիճան
Մասնագիտության շիֆրը
Պաշտպանության օրը