Առաջիկա պաշտպանություններ Ագրոնոմիա-011

Տաթևիկ Բաբկենի Ալոյան

Թեմա «Հայաստանում տարածված ճակնդեղի (Beta L.) վայրի տեսակների և պոպուլյացիոն սորտերի գենետիկական բնութագիրը որպես սելեկցիոն ելանյութ»
Գիտական ղեկավար գ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Շ. Մելիքյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայցվող գիտական աստիճան կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Զ.01.02 «Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն»
Պաշտպանության օրը 2024թ. հունվարի 16-ին, ժամը 12:00-ին