Քննարկվող աշխատանքներ Ագրոնոմիա 011

Լուսինե Սարգսյան

Թեմա «Լոլիկի հարավամերիկյան ցեցը Արարատի մարզում և պայքարի համալիր միջոցառումների մշակումը դրա դեմ»
Գիտական ղեկավար գ.գ.դ., պրոֆեսոր, Հ.Լ. Թերլեմեզյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն ՀՀ ԳՆ Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն
Հայցվող գիտական աստիճան գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Զ.01.02 «Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն»