Ագրոնոմիայի 011 մասնագիտական խորհուրդ

Զ.01.01 – Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա (գյուղատնտեսական, տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով․

Խորհրդի կազմը

Մելիքյան Անդրեաս Շմավոնի

Նախագահ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Եղիազարյան Գուրգեն Մարկոսի

Նախագահի տեղակալ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Ավագյան Գայանե Վարուժանի

Գիտքարտուղար

Գյուղ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Գալստյան Մերուժան Հայկարամի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Էֆենդյան Պարույր Սերգեյի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Խաչատրյան Էմիլ Հարությունի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում ԻԴ.04.02


Ծերեթելի Իրինա Սավելիի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Հարությունյան Սլավիկ Սամսոնի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Հունանյան Սուրիկ Ալեքսանի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Մարկոսյան Ալբերտ Օվկիանոսի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Սահակյան Սամվել Վարանցովի

Անդամ

Կենս. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01

Զ.01.02 – Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն (գյուղատնտեսական, կենսաբանական գիտություններ) մասնագիտությամբ

Խորհրդի կազմը

Մելիքյան Անդրեաս Շմավոնի

Նախագահ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Թերլեմեզյան Հրանտ Լևոնի

Նախագահի տեղակալ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Ավագյան Գայանե Վարուժանի

Գիտքարտուղար

Գյուղ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Մայրապետյան Ստեփան Խաչատուրի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Նանագուլյան Սիրանուշ Գերասիմի

Անդամ

Կենս. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Գ.00.05


Սադոյան Ռուզաննա Ռոբերտի

Անդամ

Կենս. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Գ.00.15


Սարգսյան Գայանե Ժորայի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Սարգսյան Մասիս Աղասարի

Անդամ

Կենս. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Մարտիրոսյան Գայանե Սերյոժայի

Անդամ

Կենս. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02

Մարտիրոսյան Համլետ Սարգսի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Մելյան Գայանե Հրանտի

Անդամ

Կենս. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ագրոնոմիայի խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2025թ. փետրվարի 28-ը

(№ 38-Ա, 04.03.2024թ. )։