Ագրոնոմիայի 011 մասնագիտական խորհուրդ

Զ.01.01 – Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա (գյուղատնտեսական, տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ

Խորհրդի կազմը

Մելիքյան Անդրեաս Շմավոնի

Նախագահ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Եղիազարյան Գուրգեն Մարկոսի

Նախագահի տեղակալ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Ավագյան Գայանե Վարուժանի

Գիտքարտուղար

Գյուղ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Ալոյան Նաիրա Գրիգորի

Անդամ

Տեխ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Ը.01.01


Գալստյան Մերուժան Հայկարամի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Էֆենդյան Պարույր Սերգեյի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Հարությունյան Սլավիկ Սամսոնի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Ղազարյան Հունան Ղազարի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Ղազարյան Սարգիս Մնացականի

Անդամ

Տեխ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Մանուկյան Ռուզաննա Ռուբենի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Մեժունց Բագրատ Խաչատուրի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Պապինյան Վիգեն Արամայիսի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Սահակյան Սամվել Վարանցովի

Անդամ

Կենսաբ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01Զ.01.02 – Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն (գյուղատնտեսական գիտություններ) մասնագիտությամբ

Խորհրդի կազմը

Մելիքյան Անդրեաս Շմավոնի

Նախագահ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Բարսեղյան Յուրիկ Զալիբեկի

Նախագահի տեղակալ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Ավագյան Գայանե Վարուժանի

Գիտքարտուղար

Գյուղ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Թերլեմեզյան Հրանտ Լևոնի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ը.01.01


Հարությունյան Սլավիկ Սամսոնի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.01


Մայրապետյան Ստեփան Խաչատուրի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Մարտիրոսյան Համլետ Սարգսի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Մելյան Գագիկ Հրանտի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Մելյան Գայանե Հրանտի

Անդամ

Կենս.  գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Սարգսյան Գայանե Ժորայի

Անդամ

Գյուղ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02


Սարգսյան Մասիս Աղասարի

Անդամ

Կենս. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Զ.01.02ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ագրոնոմիայի խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2020 թ․ դեկտեմբերի 31-ը

(N 259 Ա, 30.12.2019թ)։