Առցանց քննությունների վերահանձնումներ – Արխիվ

Բակալավր – Առկա

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 3
Առարկա՝ Անաս. ռադիոկենսաբանություն

ZOOM ID: 331-904-3665

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 3
Առարկա՝ Էլ. լուսավորում և ճառագայթում

ZOOM ID: 747-021-8036

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 4
Առարկա՝ Պտղաբուծություն

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոնոմիական ֆակուլտետտ
Մասնագիտություն՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 4
Առարկա՝ Անտառգնահատում

ZOOM ID: 509-619-9161

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Մսի և մսամթ. տեխ. սարքավորում

ZOOM ID: 446-749-3887

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 4
Առարկա՝ Ներդրում․ տնտես․ գնահ․

ZOOM ID: 512-114-8281

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 3
Առարկա՝ Մելիորացիայի հիմունքներ

ZOOM ID: 369-754-4497

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 3
Առարկա՝ Հիդրոտեխ. և ափապաշտպան կառուց.

ZOOM ID: 357-752-4322

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոէկոլոգիա - 1
Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 880-016-6027

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 2
Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 658-438-7337

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 3
Առարկա՝ Հիդրավլիկա

ZOOM ID: 733-356-2855

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 4
Առարկա՝ Մելիորացիա

ZOOM ID: 689-720-6665

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 4
Առարկա՝ Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավ. պահպան.

ZOOM ID: 770-796-6427

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 4
Առարկա՝ Տարերային և տեխնածին աղետներ

ZOOM ID: 529-704-0378

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 2
Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 793-426-7622

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 4
Առարկա՝ Որակի կառավարման համակարգ

ZOOM ID: 370-954-4862

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն - 4
Առարկա՝ Մարքեթինգի վերլուծություն

ZOOM ID: 803-154-4772

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 540-925-0033

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 2
Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 366-697-2972

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Կաթի և կաթն.տեխ.սարքավորում

ZOOM ID: 527-239-3528

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 3
Առարկա՝ Կլին ախտորոշ. և ռենտգ.

ZOOM ID: 226-022-6363

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության Էկոնոմիկա - 4
Առարկա՝ Ներդրում․ տնտես․ գնահ․

ZOOM ID: 322-867-1472

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 1
Առարկա՝ Գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 286-685-3842

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 298-245-1896

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 3
Առարկա՝ Վառելանյութեր և քսանյութեր

ZOOM ID: 907-136-1442

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 3
Առարկա՝ Երկրագործություն

ZOOM ID: 598-116-3021

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 3
Առարկա՝ Բույսերի գենետիկա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ֆինանսներ - 3
Առարկա՝ Ագրոպար․ համակ․ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 987-730-6727

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 2
Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության Էկոնոմիկա - 2
Առարկա՝ Տեղեկատվ․ համակ․ և տեխն

ZOOM ID: 266-233-1795

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 4
Առարկա՝ Մարքեթինգի վերլուծություն

ZOOM ID: 803-154-4772

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 3
Առարկա՝ Բուս.ծագմ.մթ. վերամշ. և պահպ. տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 281-480-6070

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 1
Առարկա՝ Գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 784-066-6163

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլ․ ք․

ZOOM ID: 527-239-3528

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 1
Առարկա՝ Կենսամաթեմատիկա

ZOOM ID: 286-685-3842

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 412-631-5811

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա-2
Առարկա՝ Բույսերի գենետիկա

ZOOM ID: 419-744-7227

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն -1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 889-739-8165

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 713-500-7881

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 659-120-9422

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 651-467-5717

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 845-966-2696

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա 4
Առարկա՝ Ֆերմ. տնտ. կազմ. և կառ.

ZOOM ID: 298-245-1896

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն 3
Առարկա՝ Էկոնոմետրիկա

ZOOM ID: 663-717-4374

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության Էկոնոմիկա 3
Առարկա՝ Դրամ․, վարկեր, բանկեր

ZOOM ID: 882-587-8668

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես 2
Առարկա՝ Անասնաբուծ․ արտ․ ապրանք․ և ստանդ․

ZOOM ID: 724-084-1252

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա-1
Բույսերի պաշտպանություն-1
Ագրոէկոլոգիա-1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա-1
Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում-1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 880-016-6027

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա-4
Առարկա՝ Բույսերի կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա-2
Առարկա՝ Հողագիտություն երկրաբանության հիմունքներով

ZOOM ID: 882-299-1159

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա-3
Առարկա՝ Մսի և մսամթերքի արտադրության պրոցեսներ և ապարատներ

ZOOM ID: 639-008-8063

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա-1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 651-467-5717

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա-4
Առարկա՝ Բուսաբուծություն

ZOOM ID: 608-964-7570

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Ագրոէկոլոգիա - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 1
Առարկա՝ Գյուղ. էկոնոմիկա

ZOOM ID: 471-070-9346

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 633-585-3689

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 527-239-3528

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 258-810-3276

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 325-329-9048

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 1
Դեղագիտություն - 1
Առարկա՝ Անատոմիա

ZOOM ID: 550-579-6218

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 1
Առարկա՝ Կենսամաթեմատիկա

ZOOM ID: 654-679-0593

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ֆինանսներ - 1
Առարկա՝ Հասարակ․ մոդուլ․

ZOOM ID: 975-484-6588

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 698-720-4000

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 546-486-6610

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 527-239-3528

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 1
Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 373 114 7024

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 331-904-3665

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 1
Առարկա՝ Հասարակ․ մոդուլ․

ZOOM ID: 397-947-3888

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ- 1
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 987 230 1151

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Ագրոէկոլոգիա - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 1
Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 601-344-0305

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 1
Դեղագիտություն - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 784-066-6163

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 1
Առարկա՝ Անատոմիա

ZOOM ID: 654-679-0593

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ- 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 227-220-3373

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 1
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 689-720-6665

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 824-563-6521

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 633-585-3689

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 527-239-3528

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 651-467-5717

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 889-739-8165

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 907-136-1442

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 845-966-2696

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 412-631-5811

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ֆինանսներ - 1
Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 250-779-7600

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 1
Առարկա՝ Անասնաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 282-213-6967

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 485-606-9161

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 258-810-3276

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 889-739-8165

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 281-480-6070

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 325-329-9048

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 845-966-2696

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 651-467-5717

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 633-585-3689

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 369-754-4497

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 369-754-4497

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության ԷԿոնոմիկա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 326-460-9419

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 1
Առարկա՝ Անասնաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 481-415-1227

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 1
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 415-044-8897

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 903-208-0761

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Ագրոէկոլոգիա - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում 1
Առարկա՝ Ֆիզիկա,կենսաֆիզիկայի հիմունք.

ZOOM ID: 540-925-0033

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն -1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 339-881-0820

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 325-329-9048

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 258-810-3276

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 1
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 845-966-2696

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 889-739-8165

Բակալավր – Հեռակա

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. մեքենայացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Կենսագործունեության անվտանգություն

ZOOM ID: 653-082-734

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի ձեռն. տեխն. նախ. և սանտեխ.

ZOOM ID: 543-504-1996

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Պտղաբուծություն

ZOOM ID: 296-073-1356

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Սելեկցիա և սերմնաբուծություն

ZOOM ID: 949-684-3135

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ձեռնարկատիրական գործունեություն

ZOOM ID: 654-635-0164

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ռազմավարական կառավարում

ZOOM ID: 471-626-9980

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի ֆինանսների կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Հարկեր և հարկային քաղաքակ.

ZOOM ID: 569-637-0352

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն և հողային կադաստր - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Հողային կադաստր և հողերի մոնիթորինգ-1

ZOOM ID: 829 057 9755

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի տեխնոլոգիական սարքավորումներ

ZOOM ID: 323-225-2121

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Բանջարաբուծություն

ZOOM ID: 572-350-4359

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Բանջարաբուծություն

ZOOM ID: 572-350-4359

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Բնական ռեսուրսների էկոնոմիկա

ZOOM ID: 680-880-8119

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ֆերմ. տնտես. կազմ. և կառ.

ZOOM ID: 724-061-4591

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ խմորման արտադրության տեխնոլոգիա եվ գինեգործություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Գինու տեխնոլոգիա - 2

ZOOM ID: 446-749-3887

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Գյուղ. գների վերլուծություն

ZOOM ID: 306-638-2796

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Չորացման տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 809-853-1731

Մագիստրատուրա – Առկա

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառումը ագրոպարենային համակարգում
Առարկա՝ Հաշվ. հաշվ. տնտ. ճյուղերում

ZOOM ID: 376-438-5282

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ֆինանսների կառավարում
Առարկա՝ Վճարահաշվային համակարգեր

ZOOM ID: 487-668-2150

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում
Առարկա՝ Ագրար.քաղ.միջազգային փորձ

ZOOM ID: 381-192-0015

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա, Ագրարային արտադրության կառավարում
Առարկա՝ Ագրոպ. համ. զարգ. տնտ. հիմն.

ZOOM ID: 387-595-6707

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Շուկայագիտություն
Առարկա՝ Մարքեթինգային հետազոտություններ

ZOOM ID: 674-472-3981

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն և հողային կադաստր
Առարկա՝ Մաթեմատիկական մեթոդների կիրառումը հողաշինարարության մեջ

ZOOM ID: 739-787-3491

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում
Առարկա՝ Ծառաբույսերի տնկանյութերի աճեցման նորագույն տեխ.

ZOOM ID: 419-744-7227

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն
Առարկա՝ Անաս.մթ. որակի գնահատման ու կառավարման համակարգերը, ստանդարտացում և հավաստագրում

ZOOM ID: 515-792-4816

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն
Առարկա՝ Վնասակար օրգանիզմ. զարգ. կանխ. գիտ. հիմունքներ

ZOOM ID: 419-744-7227

Մագիստրատուրա – Հեռակա

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 1
Առարկա՝ Հաշվ. հաշվ. միջ. ստանդ.

ZOOM ID: 487-668-2150

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 1
Առարկա՝ Տնտեսական մրցակցության քաղաքականություն

ZOOM ID: 964-648-7837

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ֆինանսների կառավարում - 1
Առարկա՝ Հանրային հատվածի ֆինանսներ

ZOOM ID: 487-668-2150