Առցանց ուղեցույցներ

Առցանց ուղեցույցներ և տեսանյութեր դասախոսական կազմի համար

Տեսանյութեր

zoom հարթակում գրանցումը, անձնական տվյալների լրացումը և տեղադրումը

zoom հարթակում դասընթացների կազմակերպումը և հիմնական գործիքները

zoom հարթակում դասընթացներին մասնակցությունը

Առցանց կրթություն