Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ – Բակալավր Հեռակա

I կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Հայոց պատմություն

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

III կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

IV կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

V կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

VI կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Անասնաբուժ. սանիտ., փորձաքննություն-2

ZOOM ID: 592-707-0599

Առարկա՝ Հերձում և դատա անասնաբուժ. փորձ.

ZOOM ID: 213 283 1523

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #