Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ – Մագիստրատուրա Հեռակա

I կուրս

Առարկա՝ Տնտ. մրցակցության քաղաքականություն

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Խմորման արտադ. և գինեգործության մարէակենսաբանական հիմունքներ և հսկում

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Կաթնարդյունաբերության և մանկական Ֆունկց.սննդի արդյունաբ զարգացման արդիական տեխնոլոգիաներ

ZOOM ID: 225-685-6544

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #