Ագրոնոմիական ֆակուլտետ – Մագիստրատուրա Հեռակա

I կուրս

Առարկա՝ Տնտեսական մրցակցության քաղաքականություն

ZOOM ID: 419-744-7227

Առարկա՝ Բույսերի և բուս․արտ․բուսասանիտ․փորձաքնն․և սերտիֆ․

ZOOM ID: 419-744-7227

Առարկա՝ Տնտեսական մրցակցության քաղաքականություն

ZOOM ID: 419-744-7227

Առարկա՝ Ծառաբույսերի տնկանյութ․աճ․նոր․տեխ․

ZOOM ID: 419-744-7227

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #