Ագրոնոմիական ֆակուլտետ – Բակալավր Հեռակա

I կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

III կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

IV կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

V կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

VI կուրս

Առարկա՝ Բուս. մթ. պահպան. և վերամշ. տեխ. հիմ.

ZOOM ID: 446-749-3887

Առարկա՝ Պաշտպանված գրունտի բանջարաբուծ.

ZOOM ID: 227-559-3703

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Կենսագործունեության անվտանգություն

ZOOM ID: 670-995-6843

Առարկա՝ Խաղողոգործություն

ZOOM ID: 379-209-0528

Առարկա՝ Տեխնածին աղտոտված հող. վերակուլտիվացմ. տեխն.

ZOOM ID: 804-704-2751

Առարկա՝ Գյուղատնտեսական ռադիոէկոլոգիա

ZOOM ID: 615 546 9816

Առարկա՝ Ագրոէկոլոգիա -2

ZOOM ID: 425-104-5587

Առարկա՝ Բնափայտագիտություն և փայտի ապրանքագիտություն

ZOOM ID: 925-286-7131

Առարկա՝ Լանդշաֆտային դիզայն

ZOOM ID: 785-738-8132