Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ – Բակալավր Հեռակա

I կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

III կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

IV կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

V կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

VI կուրս

Առարկա՝ Կազմ. ֆին. վերլուծություն

ZOOM ID: 982-0715-1136

Առարկա՝ Միջազգային տնտես. հարաբ.

ZOOM ID: 655-960-3188

Առարկա՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների համակ.

ZOOM ID: 381-192-0015

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում

ZOOM ID: 767-958-0087

Առարկա՝ Ապահովագրական գործ

ZOOM ID: 803-154-4772

Առարկա՝ Արժեթղթերի շուկա և բորսային գործ

ZOOM ID: 569-637-0352

Առարկա՝ Միջազգային տնտ. հարաբերություներ

ZOOM ID: 655-960-3188

Առարկա՝ Միջազգային բիզնես

ZOOM ID: 788-880-9111

Առարկա՝ Ագրարային քաղաքականություն

ZOOM ID: 397-947-3888

Առարկա՝ Ձեռն. գործ. ագրոբիզնեսում

ZOOM ID: 788-880-9111

Առարկա՝ Գլոբալ. մատ. շղթայի կառավարում

ZOOM ID: 903-208-0761

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #