Մագիստրատուրա / առկա

Դուք ընտրել եք ՄԱԳՍԻՏՐԱՏՈՒՐԱ / ԱՌԿԱ կրթական աստիճանը

*** Խնդրում ենք ծանոթանալ կից ուղեցույցին և լրացնել ընդունելության հայտը

Ուղեցույց

Դիմում հայտ

Ընտրել կրթական ծրագիր*
Դիմում upload*
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Կցել դիպլոմը*
Կցել Դիպլոմի միջուկը*
Ինքնակենսագրություն*
Նկար*
Գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում)
Ստացած մրցանակների, վկայականների, դիպլոմների պատճենները՝ առկայության դեպքում
Օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին
Համալսարանի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր