Մագիստրատուրա / առկա

Դուք ընտրել եք ՄԱԳՍԻՏՐԱՏՈՒՐԱ / ԱՌԿԱ կրթական աստիճանը

*** Խնդրում ենք ծանոթանալ կից ուղեցույցին և լրացնել ընդունելության հայտը

Ուղեցույց

Դիմում հայտ

  Ընտրել կրթական ծրագիր*

  Դիմում upload*

  Անձը հաստատող փաստաթուղթ*

  Կցել դիպլոմը*

  Կցել Դիպլոմի միջուկը*

  Ինքնակենսագրություն*

  Նկար*

  Գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում)

  Ստացած մրցանակների, վկայականների, դիպլոմների պատճենները՝ առկայության դեպքում

  Օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին

  Համալսարանի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր