Դիպլոմի առցանց պաշտպանությունների և պետական քննությունների գրաֆիկ – ՀԵՌԱԿԱ

Դիպլոմի առցանց պաշտպանությունների և պետական քննությունների գրաֆիկ – ՀԵՌԱԿԱ

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն (2-րդ խումբ)

ZOOM ID: 351-536-0336

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն (1-ին խումբ)

ZOOM ID: 351-536-0336

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն (3-րդ խումբ)

ZOOM ID: 553-857-5787

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն (2-րդ խումբ)

ZOOM ID: 553-857-5787

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում (2-րդ խումբ)

ZOOM ID: 885-899-9513

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն (1-ին խումբ)

ZOOM ID: 553-857-5787

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում (1-ին խումբ)

ZOOM ID: 885-899-9513

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում (4-րդ խումբ)

ZOOM ID: 875-091-7673

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

ZOOM ID: 885-899-9513

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում (3-րդ խումբ)

ZOOM ID: 875-091-7673

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ - Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ապահովագրական գործ - 1
Առարկա՝ Վերաապահովագրություն

ZOOM ID: 487-668-2150

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ - Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Խմորման արտադ. և գինեգործության մարէակենսաբանական հիմունքներ և հսկում

ZOOM ID: 824-563-6521

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոէկոլոգիա (2-րդ խումբ)

ZOOM ID: 611-085-9941

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում (2-րդ խումբ)

ZOOM ID: 553-857-5787

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում (2-րդ խումբ)

ZOOM ID: 875-091-7673

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ - Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Կաթնարդյունաբերության և մանկական Ֆունկց. սննդի արդյունաբ. զարգացման արդիական տեխնոլոգիաներ

ZOOM ID: 225-685-6544

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ - Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 1
Առարկա՝ Ծառաբույսերի տնկանյութ․ աճ․ նոր․ տեխ․

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոէկոլոգիա (1-ին խումբ)

ZOOM ID: 611-085-9941

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում (1-ին խումբ)

ZOOM ID: 553-857-5787

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում (1-ին խումբ)

ZOOM ID: 875-091-7673

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ - Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա - 1
Ագրարային արտադրության կառավարում - 1
Առարկա՝ Հանրային կառավարում

ZOOM ID: 487-668-2150

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ - Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Բույսերի պաշտպանություն - 1
Առարկա՝ Բույսերի և բուս․ արտ․ բուսասանիտ․ փորձաքնն․ և սերտիֆ․

ZOOM ID: 419-744-7227

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 384-638-4349

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում (2-րդ խումբ)

ZOOM ID: 553-857-5787

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում

ZOOM ID: 875-091-7673

Մագիստրատուրա - Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 1
ԱՌԱՐԿԱ՝ Հաշվ.հաշվ.միջ.ստանդ.
Դասախոս՝ Մելքոնյան Ա․

ZOOM ID: 487-668-2150

Մագիստրատուրա - Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
ԱՌԱՐԿԱ՝ Տնտ. մրցակցության քաղաքականություն
Դասախոս՝ Հովհաննիսյան Դ.

ZOOM ID: 543-504-1996

Մագիստրատուրա - Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 1
ԱՌԱՐԿԱ՝ Առաձգականության, պլաստիկության և սողքի տեսություն
Դասախոս՝ Մինասյան Ա.

ZOOM ID: 364-287-5194

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 351-536-0336

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում (1-ին խումբ)

ZOOM ID: 553-857-5787

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հողաշինարարություն և հողային կադաստր

ZOOM ID: 875-091-7673

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

ZOOM ID: 321-905-1796

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Բույսերի պաշտպանություն

ZOOM ID: 462-105-6064

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (3-րդ խումբ)

ZOOM ID: 875-091-7673

Մագիստրատուրա - Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ֆինանսների կառավարում - 1
Դասախոս՝ Պետրոսյան Մ.

ZOOM ID: 487-668-2150

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 351-536-0336

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (2-րդ խումբ)

ZOOM ID: 875-091-7673

Մագիստրատուրա-Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Բույսերի պաշտպանություն-1

ZOOM ID: 419-744-7227

Մագիստրատուրա-Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում-1

ZOOM ID: 419-744-7227

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն 6 -րդ կուրս (2-րդ խումբ)

ZOOM ID: 351-536-0336

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոնոմիա

ZOOM ID: 384-638-4349

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում

ZOOM ID: 321-905-1796

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (1-ին խումբ)

ZOOM ID: 875-091-7673

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

ZOOM ID: 875-091-7673

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն 6 -րդ կուրս (1-ին խումբ)

ZOOM ID: 351-536-0336