Քամալյան Օլեգ Արմանի

Oleg Qamalyan

Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր&

Oleg Qamalyan

Քամալյան Օլեգ Արմանի

Ծնվել է՝ 1951 թվականի դեկտեմբերի 29-ին

 Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կրթություն և վերապատրաստում

2014 թ. դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահով-ման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով
2000-2009 թթ. դասընթացներ, դասախոսների որակավորման բարձրացման, ԵՊՀ
1972-1977 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Քիմիայի ֆակուլտետը:

Աշխատանքային փորձ

2022 թվականի դեկտեմբերի 5-ից Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոն, պրոֆեսոր
2019 թ. հուլիսից – 2022 թ․ դեկտեմբերի 5-ը ՀԱԱՀ, Ընդհանուր քիմիայի ամբիոն, պրոֆեսոր
2012-2019թ. հուլիս ՀԱԱՀ, Ընդհանուր քիմիայի ամբիոն, վարիչ
2013 թվից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, Դեղագիտական քիմիայի ամբիոն, պրոֆեսոր, համատեղությամբ
2010-2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոն, պրոֆեսոր
2011-2012 թթ. ԼՂՀ, Գիտական կենտրոն, փոխտնօրեն, համատեղությամբ
1994-2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Կատալիզի, Ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոն, դոցենտ
2006-2007 թթ. ԼՂՀ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, հիմնադիր-տնօրեն
1993-1994 թթ. Արցախի պետական համալսարան, Քիմիայի ամբիոն, հիմնադիր-վարիչ
1985-1992 թթ. ԵՊՀ, Տեսական քիմիայի ամբիոն, լաբորատորիայի վարիչ
1977-1985 թթ. ԵՊՀ, Տեսական քիմիայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1970-1972 թթ. ծառայություն ԽՍՀՄ բանակում:

Գիտական գործունեություն

2011 թ. պրոֆեսոր
2009 թ. քիմիական գիտությունների դոկտոր
2004 թ. դոցենտ
1989 թ. քիմիական գիտությունների թեկնածու:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ադրբեջաներեն

Հավելյալ տեղեկություն

«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» հանդես խմբագրական կոլեգիայի անդամ
ՀԱԱՀ գիտական խորհուրդ, անդամ
Ադսորբցիա, հետերոգեն կատալիզ, մակերևույթի քիմիա, մագնիսաքիմիա, բնական միացությունների քիմիա, քրոմատոգրաֆիա, քիմիայի դասավանդման մեթոդիկա:

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակ է շուրջ 100 գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների, որոնցից 4-ը ուսումնական ձեռնարկներ են, 5-ը ուսումնա-մեթոդական աշխատանքներ, 1- ԽՍՀՄ հեղինակային իրավունք:
Պարգևներ
ԼՂՀ «Մարտական ծառայություն» մեդալ
ԼՂՀ Վարչապետի մեդալ
ԵՊՀ Արծաթե մեդալ