Մրցույթ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

haytararutyun

ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ՝ «Հասարակական գիտությունների», «Համաճարակաբանության և մակաբուծաբանության»:

Մրցույթին կարող են մասնակցել գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան և առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական փորձ ունեցող անձինք, որոնց տարիքը չի գերազանցում 65-ը։

Դիմումներն ընդունվում են հայտարարության հրապարակումից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում։

Դիմումները և համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնել` Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ընդհանուր բաժին՝ ռեկտորի անունով:

Հասցե՝ 0009 Երևան, Տերյան 74, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հեռ. 012-52-04-22, 010-56-59-11
ՌԵԿՏՈՐԱՏ    

11.02.2020թ.